Caricaturile Ștefan Popa Popa`s vă așteaptă la Muzeul de Istorie


Salonul Internațional de Caricatură „Nicolae Petrescu-Găină”, eveniment în cadrul căruia sunt expuse peste 120 de lucrări, semnate de artiști din peste 12 țări și cei mai buni caricaturiști din România ajuns în Râmnicu Vâlcea la Muzeul de Istorie. Vernisajul a avut loc, ieri după amiază, iar pe simeze sunt expuse lucrări semnate de Ștefan Popa Popa`s, președinte al Asociației Caricaturiștilor Pro­fe­sioniști din România, Gabriel Bratu, vicepreședinte al Asocia­ției, Romeo Răileanu, Costel Pă­trășcanu, Vasile Crăiță Mândră, Aurelian Iulius Șuță (ȘAI).
„Festivalul este unul itinerat, lucrările fiind expuse în mai multe orașe din țară. Operele exprimă, cu mijloace cromatice deosebite sau în tehnici clasice, idei ale unor artiști de gen ro­mâni și străini în spiritul inter­pre­tării realității într-o manieră hi­per­­bolizantă, fapt ce contribuie la savoarea și spectaculozitatea umorului desenat. Nicolae Pe­trescu-Găină, artistul care a dat numele acestui eveniment, a trăit între anii 1871-1931 și este una dintre cele mai importante figuri ale caricaturii românești. Și el, ca și Brâncuși, a plecat pe jos, de la Craiova la București, pen­tru a urma cursurile preten­ţi­oasei şcoli de Belle Arte! Acest lucru se întâmpla în anul 1893. De pe urma condeiului afurisit al lui Petrescu-Găină au rămas numeroase caricaturi si desene publicate în ziare, efemeride ale vremii şi un album satirizând po­li­ticieni de dinainte de intrarea ţării în primul război mondial. Do­vada elocventă a forței artis­tice e că în timpul ocupaţiei ina­mice, Petrescu-Găină – care o viață visase să călătorească – într-adevăr, și-a realizat acest vo­iaj. A fost deportat într-un la­găr din străinătate, din cauza ca­ri­caturilor sale publicate în pe­rioada neutralității. Dar după război, își purta cu mândrie la rever insigna de “ofițer al ins­truc­țiunii publice”, acordată de gu­ver­nul francez “celui mai nobil şi mai dezinteresat sprijinitor al Franţei” şi al culturii ei pe melea­gurile noastre, Nicu Petrescu-Găină”, ne-a explicat Claudiu Tu­lug­ea, managerul Muzeului Ju­de­țean Vâlcea.