Peste 6.000 de șomeri pe piața muncii vâlcene


La sfârșitul lunii decembrie 2017, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Vâlcea a fost de 4,1%. Totalul șomerilor înregistrați a fost de 6.670 persoane. Din totalul acestora, un număr de 3.131 erau femei. Din totalul șomerilor înregistrați, 2.144 persoane au fost indemnizate şi 4.526 neindemnizate.
Pe medii de rezidență, în județul Vâlcea, numărul șomerilor înregistrați la finele lunii decembrie 2017 se prezinta astfel: 2.456 persoane provin din mediul urban şi 4.214 persoane provin din mediul rural. Referitor la structura șomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 1.946 persoane.
În funcție de nivelul de instruire, oferta forței de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare în numărul total de șomeri înregistrați o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (54 %); persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 39 % din totalul șomerilor înregistrați; persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 7 % din numărul total de șomeri înregistrați. În luna decembrie 2017 s-au încadrat 205 persoane din rândul celor aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la AJOFM Vâlcea. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu, director AJOFM Vâlcea.