Peste 4.300 de contribuabili vâlceni pot beneficia de recentele facilităţi fiscale


Pentru diminuarea poverii fiscale a contribuabilului, Guvernul României încurajează plata voluntară a obligaţiilor fiscale restante prin acordarea unor facilităţi. Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, au fost adoptate măsuri în favoarea contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la 31 august 2011 prin:

– anularea penalităţilor de întârziere, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011.

– reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.

Măsurile se vor aplica în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.

Analiza restanţelor înregistrate în evidenţa fiscală arată că, în judeţul Vâlcea, au posibilitatea de a beneficia de facilităţi menţionate mai sus peste 4.300 de contribuabili care, dacă vor achita prin plată voluntară sau compensare obligaţii fiscale restante la 31 august 2011, în sumă de 47 mil.lei (37,3 mil.lei debite şi 9,7 mil.lei dobânzi) până la 31 decembrie 2011, li se vor anula penalităţi de întârziere de 2,9 mil.lei.

DGFP Vâlcea invită contribuabilii cu restanţe la 31 august 2011 să profite de aceste facilităţi, în acest context, beneficiind şi de modificarea ordinii de stingere a creanţelor fiscale începând cu 1 octombrie 2011, prin stingerea debitelor principale şi apoi a dobânzilor aferente acestora.