„Pensionarii speră în aplicarea corectă a Legii 165/2013”


raban_grigore• susține Grigore Răban, președinte CAR Pensionari Râmnicu Vâlcea
 

În urmă cu câteva zile am dezbătut cu șeful pensionarilor vâlceni, Grigore Răban, legea cooperației agricole. Opinia președintelui Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea este aceea că legea este o necunoscută, dar nici nu se dorește o mai mare implicare din acest punct de vedere. Cum discuțiile nu se pot opri la câteva replici, am continuat dialogul cu reprezentantul pensionarilor.

Domnule Răban, în perioada 92 – 96, deputat fiind, ați dezbătut o moțiune legată tocmai de restituirea către foștii proprietari a bunurilor preluate abuziv de către comuniști…

– Într-adevăr, restituirea către foștii proprietari a bunurilor (imobilelor) preluate în mod abuziv în seama statului, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, a constituit și obiectul dezbaterilor Moțiunii de cenzură, în sesiunea extraordinară din 7 iulie 1994, a ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului din Parlamentul României, legislația 1992 – 1996.

Cum și-au exprimat poziția partidele politice?

– Despre dreptul foștilor proprietari cât și al moștenitorilor  acestora, despre efectul naționalizării abuzive și despre reglementarea dreptului de proprietate al acestora au fost făcute intervenții din partea reprezentanților tuturor formațiunilor politice reprezentate în parlamentul 1992 – 1996. Am să citez o parte din acele intervenții: deputat Gavril Dejeu din partea PNȚCD: «Decretul nr. 92/1950 a prevăzut la articolul 1 punctul 1 că: Naționalizarea s-a referit la imobilele clădite aparținând foștilor industriași, foștilor moșieri, foștilor bancheri, foștilor mari comercianți și celorlalte elemente ale marii burghezii. În art.2 același act normativ arată că: Nu intră în prevederile decretului de față și nu se naționalizează imobilele aparținând muncitorilor, funcționarilor…În aplicarea acestui decret statul român… a procedat, între altele, la preluarea brutală, abuzivă a caselor de locuit unui imens număr de persoane dintre acelea care erau în mod expres exceptate de la naționalizare…După revoluție, statul de drept trebuia și trebuie să repună instituțiile sale democratice în deplinătatea drepturilor și funcțiunilor lor, între care, la loc de cinste, justiția…» La rândul său, Adrian Păunescu, atunci senator PRM, a vorbit despre abuzurile perioadei socialiste, fiind de acord cu demascarea acestora. Deputatul UDMR, Koysokar Gabor, a spus «Abuzurile administrative nu mai necesită a fi reparate prin legiferare, este de competența instanțelor judecătorești…să soluționeze cererile». Adrian Severin, deputat PD, preciza că «între drepturile și interesele legitime ale chiriașilor și cele ale proprietarilor cărora le-au fost confiscate samavolnic proprietățile nu există însă o contradicție esențială». O intervenție, în acest sens, a avut-o atunci și Sergiu Cunescu, deputat PSDR: «Măsura naționalizării a servit, pe de altă parte, la satisfacerea unor mari dorințe ale nomenclaturii…». Acțiunea de binefacere a acestora a avut o finalizare deosebită, regăsită apoi în promulgarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe…

În ceea ce privește prevederile Legii 165, aveți speranțe de mai bine privind și patrimoniul CAR Pensionari Vâlcea?

Stoparea revendicărilor cu acte false, stoparea eliberării titlurilor de proprietate pentru aceleași imobile altor proprietari decât cei adevărați, eliminarea tuturor nedreptăților care s-au făcut până în prezent unității CAR Pensionari, în ceea ce privește reconstituirea dreptului de proprietate etc. constituie speranțele celor peste 30.000 pensionari, membri ai instituției, în aplicarea corectă a legii nr. 165/2013, lege care, prin conținutul ei, se referă la măsurile de finalizare a procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv de stat. De precizat și reținut este faptul că patrimoniul CAR pensionari Râmnicu Vâlcea a fost preluat abuziv în administrarea organelor locale, acesta fiind exceptat de la aplicarea prevederilor Decretului nr. 95/1950. Asumarea răspunderii retrocedărilor de către actualul Guvern ne justifică și mai mult intervențiile ce le facem pe această cale.