Orașul Horezu – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SĂRDĂRESCU NICOLAE, pentru ORAȘUL Horezu, cu sediul in oraș Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, judetul Vâlcea anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizare rețele de alimentare cu apă si extindere rețele de canalizare in orașul Horezu’’ ce urmează a se desfășura in orașul  Horezu,  satele Urșani,Tănăsești,Râmesti,Romanii de Jos,Romanii de Sus, Fagului, Bivolăriei, Neagota, Lunga, Cârjeu, județul Vâlcea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției  pentru Protecția  Mediului Vâlcea,  str. Remus Bellu nr. 6,  in zilele de luni-vineri, intre orele 09,00 – 14,00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției  pentru Protecția  Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6.