„Opportunities: Involvement, Responsibility, Inclusion” (OppIRI)
un proiect pentru lucrători de tineret din 7 țări