Octombrie, lună cu dublă semnificație pentru arhivarii vâlceni


ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI – 190 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE (31 octombrie 1831 – 31 octombrie 2021)
SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA AL ARHIVELOR NAŢIONALE – 70 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE (1 octombrie 1951 – 1 octombrie 2021)
Luna octombrie a acestui an este una cu dublă semnificație arhivarii vâlceni. Pe 1 octombrie s-au împlinit 70 de ani de la înființarea Serviciului Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale, iar pe 31 octombrie se vor împlini 190 de ani de la înființarea Arhivelor Naționale ale României. Din păcate, deși vorbim despre marcarea unor sume rotunde de ani trecute de la evenimentele mai-sus menționate, perioada actuală (plină criză epidemiologică) nu permite organizarea vreunui moment festiv, oricât de restrâns ar fi acesta.

În 1831 au fost înființate Arhivele Statului

Regulamentul Organic din anul 1831 a formulat rolul arhivelor în felul următor: „Păstrarea arhivelor statului fiind un object, care meritariseşte toată luarea aminte a stăpânirii, va fi supt privigherea ministrului din lăuntru” (Regulamentul Organic, Bucureşti, 1832, p. 80).
Ca urmare, Arhivele Statului au luat fiinţă în mai 1831 în Ţara Românească (Muntenia) şi în ianuarie 1832 în Moldova. După Unirea Principatelor, în 1859, a urmat un proces de constituire a instituţiilor unice, la nivelul întregii ţări. În acest proces s-au integrat şi cele două instituţii de arhivă care s-au unit în octombrie 1862, conducerea lor fiind asigurată de Direcţia Generală a Arhivelor Statului cu sediul în Bucureşti. După Marea Unire din 1918 s-au constituit Direcţii Regionale ale Arhivelor Statului la Cluj (1920), Cernăuţi (1924), Chişinău (1925), Craiova (1931), Timişoara (1936), Năsăud (1937), Braşov (1938), Suceava, Buzău şi Sibiu (1945).
Începând cu anul 1931, Arhivele Vâlcene intră sub jurisdicţia Arhivelor Statului din Craiova. Organizare Arhivelor Statului a cunoscut o evoluţie, determinată de reorganizările administrative, cea mai semnificativă înregistrându-se în anul 1950, când judeţele au fost înlocuite cu raioane şi regiuni. În 1968 s-a revenit la organizarea pe judeţe.
Astfel, în baza Decretului nr. 17 din 27 ianuarie 1951, Direcţia Arhivelor Statului trece de la Ministerul Învăţământului Public la Ministerul Afacerilor Interne, iar prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 472/1951 se stabilesc atribuţiile şi normele de funcţionare ale instituţiei, precum şi organigrama acesteia: serviciile proprii şi secţiile regionale, în fiecare reşedinţă de regiune.

În octombrie 1951 a luat ființă Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale

Urmare a Deciziei nr. 278/1951 a Ministerului Afacerilor Interne, cu data de 1 octombrie 1951, a început să funcţioneze, la Râmnicu Vâlcea, Secţiunea Arhivelor Statului Regiunea Vâlcea. (Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale, fond propriu, dos. 1/1951, f. 69).
Directorul General al Arhivelor Statului, Aurelian Sacerdoţeanu, semna adresa nr. 3596/1951, prin care făcea cunoscută Decizia nr. 24275/1951 a Ministerului Afacerilor Interne, privind numirea arhivistului Alexandru Bălintescu (din aparatul central) ca Şef al Serviciului Regional al Arhivelor Statului Vâlcea (Fond personal Alexandru Bălintescu, dos. 23/1947-1970, f. 3).
În anul 1952, o dată cu noua împărţire administrativ-teritorială a ţării, Regiunea Vâlcea este desfiinţată, iar arhivele vâlcene devin, începând cu 1 ianuarie 1953, Filială a Serviciului Regional al Arhivelor Statului Argeş-Piteşti.
În primăvara anului 1968, se va reveni la vechea divizare a teritoriului ţării pe judeţe. La 1 aprilie 1969, instituţia primeşte statut şi denumire de filială judeţeană, cu atribuţii extinse la dimensiunile judeţului Vâlcea, iar prin Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, aceasta se va transforma în Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale, denumire sub care există până în anul 2010, când devine Serviciu Judeţean.

Arhivele vâlcene se află în actualul sediu din septembrie 1982

De la înfiinţare şi până în anul 1981, Arhivele Statului din Râmnicu Vâlcea şi-au schimbat sediul de mai multe ori. Începând cu luna septembrie 1982, a fost dat în folosinţă modernul sediu, construit în centrul civic al oraşului, lângă Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, pe strada General Praporgescu nr. 32 B (astăzi nr. 16).
Mandatul Serviciului Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale s-a raportat permanent la prevederile legislaţiei arhivistice în vigoare. În prezent Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 (r) stabileşte obiectivul principal al instituţiei: administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondul Arhivistic Naţional al României.


Cel mai vechi document păstrat la Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale datează din anul 1473!

Baza documentară a sporit continuu. În prezent, Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale are în evidenţă 1.003 fonduri şi colecţii arhivistice, care însumează peste 8.500 m.l. documente create începând cu anul 1473. Aici se găsesc documente de zeci sau sute de ani vechime, multe unicat. Ele probează cine suntem, cum ne-am format ca naţiune, cum au gândit şi s-au format oamenii în diferite perioade şi ipostaze, cum s-au creat şi au funcţionat instituţiile ţării, care sunt proprietăţile mobile şi imobile (case, pământuri) etc.
Așa cum precizam la începtul acestui articol, cele două date importante din luna octombrie a acestui an (1 octombrie – împlinirea a 70 de ani de la înființarea Serviciului Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale; 31 octombrie – împlinirea a 190 de ani de la înființarea Arhivelor Naționale ale României) nu au putut fi marcate așa cum se cuvenea din cauza situației epidemiologice actuale.
Mai trebuie subliniat faptul că, pentru a marca aceste date la care am făcut referire mai sus, conducerea Serviciului Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale avea planuri de a organiza anumite acţiuni menite să aducă în atenţia opiniei publice locul şi rolul Arhivelor în societate, să încurajeze dialogul cultural şi schimbul de idei, şi, totodată, să promoveze dimensiunea culturală a instituţiei şi rolul ei în cunoaşterea, conservarea şi valorizarea documentului de arhivă ca o componentă esenţială a patrimoniului cultural național.
Informații oferite de Doina GLĂVAN, șef S.J.A.N. Vâlcea