LA CINE MERG BANII!? Miza Programului de Iluminat Public Ecologic este de jumătate de miliard de lei!


Unitățile administrativ-teritoriale care doresc participarea în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și-au putut crea, începând cu 21 octombrie 2021, conturile de utilizator în aplicația informatică pusă la dispoziție pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Programul are drept scop îmbunătăţirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente, care să reducă semnificativ consumul de energie şi, implicit, factura publică.
Solicitanții vor depune cererile de finanțare, împreună cu documentația aferentă, în aplicația informatică prin intermediul conturilor de utilizator create. Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 500 de milioane de lei. Finanțarea se acordă în procent de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți, astfel:
• pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;
• pentru comune cu o populație minim 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;
• pentru orașe – maximum 3.000.000 lei;
• pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei;
• pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;
• pentru municipii de rang 0 (municipiul București) – maximum 25.000.000 lei.
Sursă foto: Arhivă