„Noaptea Muzeelor”, o imensă dezamăgire pentru zeci de râmniceni!


• noptambulii culturii veniţi la Muzeul de Istorie pentru expoziţia dinozaurilor transilvăneni au făcut drum întors şi au plecat cu un gust amar • un cuplu de îndrăgostiţi a spus „Da” chiar la miezul nopţii • muzeografii vâlceni au refuzat să intre în grevă alături de colegii din restul ţării
Şi în acest an, câteva zeci de râmniceni şi-au făcut drum de seară prin cele trei muzee din Râmnic participante la „Noaptea Muzeelor”, un eveniment special menit să reapropie comunităţile de instituţiile de cultură.
Sâmbătă, 20 mai, la Muzeul de Istorie, Casa Memorială „Anton Pann” şi Muzeul de Artă programul de vizitare a fost extins până la mie­zul nopţii şi majoritatea vizitatorilor s-a con­centrat pe expoziţia dino­zau­rilor de la primul muzeu. Din pă­cate, pentru zecile de familii venite împreună cu copii, accesul a fost interzis, iar dezamăgirea părinţilor dar, mai ales, a micuţilor veniţi pentru o poză cu creaturile jurasice a fost una imensă: „Incredibil! Se uită la cinci lei biletul de intrare… Fa-bu-los!”, a fost reacţia unei mame venite special cu copiii pentru o amintire cu dinozaurii.

O nouă familie a prins viaţă la Muzeul de Istorie

Dacă decizia de a închide publicului expoziţia cu dinozaurii a fost pe cât de absurd, pe cât de prost primită, un alt eveniment din „Noaptea Muzeelor” a mai salvat seara. Adrian Ciucă şi Carmen Elena Flori au decis să formeze o familie chiar la miezul nopţii, atunci când cererea în căsătorie cu inelul aferent au luminat nu doar sufletul viitoarei mirese, dar şi al celor care mai rămăseseră în muzeu. Pe lângă felicitările cuvenite lui Adrian pentru ideea de a conjuga atât onomastica viitoarei soţii cu profilul său de activitate – profesoară de istorie şi geo­grafie, le urăm din tot sufletul „Casă de piatră!”.

Fără grevă printre muzeografii Vâlcii

Pentru a marca 18 Mai – Ziua Internațională a Muzeelor, muzeo­grafii, restauratorii, con­ser­vatorii, edu­catorii muzeali, cercetătorii, investi­gatorii şi personalul auxiliar din muzee, afiliaţi sindical la UST Cartel ALFA, au decis să orga­ni­zeze un protest chiar în „Noaptea muzeelor”.
Revendicările acestora s-au referit la: realizarea unei grile de sa­larizare, pentru personalul bugetar din muzee, care să aibă la bază o analiză corectă şi transparentă a întregii situaţii actuale (Baza de calcul trebuie să ţină cont de acest lucru, fiind egală cu grilele aplicate și mai ales cu coeficienții stabiliți pentru personalul din instituţiile de spectacol); renunţarea la dife­ren­ţele de salarizare existente şi preconizate între personalul anga­jat în muzeele naţionale şi restul instituţiilor muzeale din România (distincţia care se face între Muzee Naţionale şi restul Muzeelor, cu­prinse la Capitolul III. II. din proiec­tul legii de salarizare, este discri­mi­natorie şi încalcă cel puţin trei dintre principiile invocate de legea sala­ri­zării unice în sectorul bugetar: (a) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de dis­cri­mi­nare şi instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie; (b) principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă de valoare egală; (c) principiul impor­tanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor; stoparea exodului personalului de specialitate din muzee, abandonarea domeniului fiind determinată de salarizarea sub nivelul decenței, raportată la rolul social, pregătirea, activitatea și valoarea acestei categorii profesionale. La Vâlcea, personalul din muzee nu a luat parte la protest.