Măsuri pentru reintegrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată


În luna 14 martie, în Camera Deputaților a fost votat proiectul de lege privind adoptarea OUG 73/2017. Având în vedere recomandarea Consiliului European privind integrarea pe piața muncii a șomerilor, de lungă durată, adoptată la data de 15 februarie 2016, care își propune să încurajeze statele membre ale Uniunii Europene în demersul de a înregistra șomerii de lungă durată la un serviciu, de a oferi orientare personalizată acestor persoane prin serviciile de ocupare a forței de muncă, precum și de a încheia un acord de integrare în muncă cel mai târziu la 18 luni de la intrarea în șomaj, acest proiect reprezintă, cel puțin, o ofertă individuală de servicii în vederea găsirii unui loc de muncă și identificarea unui punct unic de contact. „Acest obiectiv este asumat de Guvern prin «Programul de guvernare 2017-2020» la capitolul «Politici publice în domeniul Muncii și Justiției Sociale, Măsura 1. Stimularea creării de noi locuri de muncă». Este vorba de adoptarea unui pachet integrat de măsuri pentru reintegrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, măsuri care intră în sfera activităților de mentorat, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, pentru continuarea educației și a formării profesionale, precum și sprijin pentru locuință, transport, servicii de îngrijire a copiilor și de îngrijire medicală sau recuperare. Adoptarea proiectului legislativ elimină consecințele negative asupra mediului de afaceri și a potențialului de creștere economică a României din cauza imposibilității de a satisface cererea de forță de muncă aflată în creștere și pe de altă parte în plan social prin accentuarea vulnerabilităților cu care se confruntă șomerii de lungă durată fapt ce poate determina detașarea acestor persoane pe piața muncii și trecerea în inactivitate, respectiv o scădere a ofertei de forță de muncă.
Sumele destul de mari, necesare pentru plata specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională , au condus la propunerea trecerii cheltuielilor pentru plata specialiștilor din comisiile de examinare din sarcina bugetului de stat, la furnizorii autorizați, luând în considerare faptul că beneficiarii programelor de formare achită furnizorilor autorizați contravaloarea serviciilor de formare inclusiv a celor de evaluare și certificare”, declară deputatul Daniela Oteșanu.