Masă rotundă la Bibliotecă


Mâine, începând cu ora 17.00, în Sala de Conferinţă a Bibliotecii, se va desfăşura o interesantă masă rotundă cu tema „NICOLAE BĂLCESCU – 160 de ani de la trecerea în eternitate a ma­relui patriot şi revoluţionar”. Mani­fes­­tarea este organizată de Sala de Lec­tură şi Secţia Împrumut Carte pen­tru Adulţi din cadrul Bibliotecii Jude­ţene „Antim Ivireanul”, Fundaţia „Ni­co­lae Bălcescu” şi Memorialul „Nico­lae Bălcescu”.