„Lipsa burselor la profesională duce la absenteism”


adrian-boureci• susține Adrian Boureci, director „Căpitan Nicolae Pleșoianu”

Directorul Grupului Școlar „Căpi­tan Nicolae Pleșoianu” s-a arătat în­cân­tat de faptul că elevii de la profe­sională vor beneficia de burse. Bucu­ria nu a fost, însă, de lungă durată. Du­pă cum am mai amintit într-un articol, în lipsa fondurilor, ideea a fost aban­do­­­nată. „M-am bucurat de reîn­fiin­țarea învățămân­tu­lui profesional, fapt pentru care am făcut tot ce a de­pins de noi pentru a găsi suficienți elevi cât să formeze clasele respec­tive. Acum, când acele burse promise nu mai sunt acordate, ne lovim de absen­­teis­mul elevilor de la această formă de studiu. După cum bine se știe, profesionala este frecventată de elevi cu probleme sociale, pentru care prioritară este existența. Ori ei nu au bani nici de navetă”, a declarat profe­sorul Boureci. Problema este că, în mo­mentul însc­rierii elevilor la profesio­nală, a fost precizată și ideea că ei ar putea beneficia de burse. În aceste condiții, toți acești elevi se așteptau să primească câte 200 lei.