„Lăutarul”, la a VII-a ediție


De mâine, Drăgășani este în săr­bătoare. Este marcată ediția a VII-a a festivalului național al cânte­cu­lui lăutăresc „Lăutarul”. Astfel, mâi­ne, 22 septembrie, va avea loc pre­selecția concurenților Festivalu­lui de interpretare a cântecului lău­tă­­­resc la secțiunile soliști instru­men­­tiști și soliști vocali. A doua zi, pe 23 septembrie, va avea loc festi­vitatea de premiere a câștigătorilor, un spectacol oferit de laureați, un concert al Orchestrei „Rapsodia vâl­ceană” și al soliștilor vocali și ins­trumentiști ai acesteia. Organi­za­­tori sunt: Centrul Județean pen­tru Con­ser­varea și Promovarea Cul­­­turii Tradiționale Vâlcea, Primă­ria Dră­gă­șani și Casa de Cultură „Gib Mi­hă­escu”.