Elevii, din nou, în febra testărilor


• de săptămâna viitoare, începe evaluarea tuturor elevilor • „foi de parcurs” pentru progresul/regresul elevului

Doar câteva zile mai au la dispoziție elevii până când vor intra în febra unor noi testări. Așa cum anunțase conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, din data de 26 septembrie, elevii vor susține teste de evaluare la toate disciplinele. Durata unui test va fi de 15 – 45 de minute, în funcție de nivelul de studiu, iar punctajul acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 din oficiu. În cazul elevilor din ciclul primar, se păstrează calificativele. Rezultatele obținute la testări nu vor fi trecute în catalog, ci în „foile de parcurs” ale elevilor. La finele anului școlar, elevii vor da un nou test, iar rezultatele vor fi trecute tot în foi. Se va putea face astfel o comparație de către profesori și părinți asupra progresului sau regresului elevului. Foaia de parcurs va cuprinde și absențele elevului. La elevii de clasa I, se va urmări dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și comu­nicării; în clasa a II-a, testele vor fi la limba și literatura română și la matematică. Pentru clasele a III-a și a IV-a se vor lua în calcul: limba și literatura română, matematica și științele. Clasa a V-a și a VI-a vizează limba și literatura română, limba maternă, limba modernă I, matematică, fizică și biologie. Cla­sele a VII-a și a VIII-a: limba și literatura ro­mână, limba maternă, limba modernă, mate­ma­tică, fizică, chimie, biologie, discipline socio-umane/cultură civică. Clasele a IX-a – a XII-a: limba și literatura română, limba mater­nă, limba modernă I, limba modernă II, tehno­logia informației și a comunicațiilor, mate­matică, fizică, chimie, biologie, geografie, isto­rie, logică, psihologie, economie, sociolo­gie, filo­zofie, discipline de specialitate specifice do­meniului și discipline de specialitate specifice specializării.