Lansarea proiectului: „Creșterea eficienței  energetice în clădirea – Școala Gimnazială Colonie”


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului Creșterea eficienței  energetice în clădirea – Școala Gimnazială Colonie, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de Beneficiar au semnat contractul de finanțare nr. 10322/26.01.2023 pentru proiectul “Creșterea eficienței  energetice în clădirea – Școala Gimnazială Colonie”.
Obiectivul proiectului îl reprezintă renovarea energetică moderată a clădirii Școlii Gimnaziale Colonie, situată în Strada Caporal Hanciu, nr. 1, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea.
Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt:

  • Termoizolarea suplimentară, la exterior, a pereţilor exteriori;
  • Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel;
  • Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente;
  • Soluţii de intervenţie la instalaţiile clădirii: Înlocuirea/repararea, respectiv izolarea conductelor de distribuţie; Montarea de armături de reglaj termo-hidraulic la baza coloanelor, precum şi montarea robinetelor termostatate pe radiatoare pentru reglarea agentului termic în acestea; Intervenţii asupra instalaţiei de iluminat, în principal prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri de iluminat cu consum de energie redus; Ventilarea corespunzătoare a sălilor de curs, prin montarea unor unități de ventilare mecanică, amplasate în fiecare clasă, cu recuperarea căldurii din aerul evacuat;
  • Utilizarea surselor regenerabile de energie.

Valoarea totală a proiectului este 2.912.135,42 lei din care:

  • Valoarea eligibilă din PNRR: 2.447.172,62 lei,
  • Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 464.962,80 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, conform contractului de finanțare, respectiv  din data de 08.02.2023 până în 08.02.2025.
Cod proiect: C5-B2.1.a-1630.
Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Strada General Praporgescu, nr. 14, Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea Telefon: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843, Website: www.primariavl.ro, E-mail: primaria@primariavl.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.