Lansarea proiectului: „Creșterea eficienței energetice la Liceul Tehnologic Ferdinand I”


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului Creșterea eficienței energetice la Liceul Tehnologic Ferdinand I, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de Beneficiar au semnat contractul de finanțare nr. 19641/16.02.2023 pentru proiectul Creșterea eficienței energetice la „Liceul Tehnologic Ferdinand I”.
Obiectivul proiectului îl reprezintă renovarea energetică moderată a clădirii Liceului Tehnologic Ferdinand I, situată în Strada Teilor, nr. 1, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea.
Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt:

  • Termoizolarea suplimentară, la exterior, a pereţilor exteriori;
  • Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel și peste subsol;
  • Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente;
  • Soluţii de intervenţie la instalaţiile clădirii: Înlocuirea/repararea, respectiv izolarea conductelor de distribuţie; Montarea de armături de reglaj termo-hidraulic la baza coloanelor, precum şi montarea robinetelor termostatate pe radiatoare pentru reglarea agentului termic în acestea; Intervenţii asupra instalaţiei de iluminat, în principal prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri de iluminat cu consum de energie redus; Ventilarea corespunzătoare a sălilor de curs, prin montarea unor unități de ventilare mecanică, amplasate în fiecare clasă, cu recuperarea căldurii din aerul evacuat;
  • Utilizarea surselor regenerabile de energie.

Valoarea totală a proiectului este 8.237.772,20 lei din care:

  • Valoarea eligibilă din PNRR: 6.922.497,65 lei,
  • Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 1.315.274,55 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, conform contractului de finanțare, respectiv  din data de 02.03.2023 până în 02.03.2025.
Cod proiect: C5-B2.1.a-1763.
Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Strada General Praporgescu, nr. 14, Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea Telefon: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843, Website: www.primariavl.ro, E-mail: primaria@primariavl.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.