La sediul CCI Vâlcea a avut loc
Lansarea oficială a proiectului „IT4SME Competențe digitale pentru angajații din IMM”


Valoarea proiectului se apropie de un milion de euro
Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a organizat, în data de 17 octombrie 2022, conferinţa de lansare a proiectului „POCU/860/3/12/ 142934 IT4SME Competențe digitale pentru angajații din IMM” proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman.
Conform spuselor managerului de proiect, Mihail Andrei Cismaru (foto), durata este de 16 luni, desfășurându-se în perioada 22.10.2022 – 31.12.2023:
„Proiectul se va realiza în parteneriat între Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Indice Consulting and Management SRL.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe digitale a 301 angajați din regiunile SV Oltenia și Vest ce activează în sectoarele economice și domeniile identificate conform SNC și SNCDI cât și sprijinirea a 32 de IMM-uri care-și desfășoară activitatea/ intenționează să-și adapteze activitatea la unul din sectoarele economice și domeniile de specializare inteligentă.
Lista obiectivelor specifice ale proiectului cuprinde:
1.Sprijinirea a 301 de angajați din IMM-urile din regiunile SV Oltenia și Vest, dintre care minim 31 vor fi angajații vârstnici (55-64 ani) și 121 femei, prin îmbunătățirea cunoștințelor/competențelor/aptitudinilor digitale ca urmare a participării lor la programele de formare organizate.
2.Certificarea dobândirii unei calificări/ validării competențelor în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI a 274 participanți la programele de competențe digitale organizate în proiect prin intermediul a 16 examene de absolvire organizate la încetarea calității de participant a fiecărui angajat.
3.Sprijinirea a 32 de IMM-uri din regiunile SV Oltenia și Vest care activează sau intenționează să-și adapteze activitatea la sectoarele prioritare, prin participarea angajaților la programe de formare profesională, prin elaborarea unor programe de învățare la locul de munca pentru 10 dintre acestea, precum și prin sprijinirea a minim trei dintre IMM-uri să introducă programele de învățare la locul de muncă in maxim șase luni de la finalizarea sprijinului.
4.Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor din regiunile SV Oltenia și Vest care își desfășoară activitatea în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC și SNCDI cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, prin derularea a 10 campanii de conștientizare.
De adăugat este și că valoarea totală a proiectului este de 4,831,554.75 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 4.711.021.92 lei, fiind vorba despre un Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020”.