În cadrul PNRR,
A FOST SEMNAT CONTRACTUL pentru Arutela


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a semnat miercuri, 19 octombrie 2022, contractele de finanțare pentru trei rute turistice și culturale incluse în Componenta 11 – Turism și Cultură a Planului Național de Redresare și Reziliență: ruta castrelor, ruta castelelor și ruta cetăților. Aceste rute sunt incluse în programul „România Atractivă”, prin care se vor face investiții de peste 100 milioane de euro în 225 de obiective incluse ce sunt cuprinse în 12 rute culturale.
Obiectivul acestei investiții este de a crește atractivitatea destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică.
Prin cele 11 contracte semnate vor fi finanțate obiective incluse în:
• Ruta castrelor romane – 12,73 milioane euro (Prin înființarea acestei rute, România se alătură familiei europene care pune în valoare patrimoniul roman. Limesul dunărean și cel al provinciei Dacia fac parte din cel mai complex și cea mai lungă porțiune de frontieră a Imperiului Roman de pe teritoriul Europei continentale. Sunt finanțate două situri de la Ulpia Traiana Sarmisegetuza, alături de castrul roman de la Bologa, județul Cluj și de castrul de la Arutela, județul Vâlcea)
• Ruta castelelor – 22,25 milioane euro ( Prin această investiție se urmărește înființarea unei rute a castelelor cele mai reprezentative din România și recrearea atmosferei istorice prin utilizarea tehnologiei de realitate virtuală precum și restaurarea a 5 castele: Castelul Teleki, Castelul Urmánczy, Castelul Corvinilor, Castelul Beldy, Castelul Kálnoky)
• Ruta cetăților – 10,4 milioane euro ( Prin ruta turistică dedicată cetăților se dorește restaurarea a cinci cetăți din România pentru a le promova într-un mod integrat cu alte cetăți istorice în circuite care să atragă turiștii din țară și din străinătate. Se vor restaura Cetatea Sighișoara, cu lucrări de restaurare a zidurilor cetății, Cetatea dacică de la Sarmisegetuza, Cetatea Oradea, Cetatea Brașovului, Cetatea Nobiliară Colțești).
Cele două apeluri de proiecte dedicate Investiției 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, derulate pe parcursul ultimului an, au o valoare totală a contractării din PNRR de 94,11 milioane euro (inclusiv TVA).

Care sunt cele 12 rute?

• Ruta castelelor – 30 de obiective promovate, 5 castele restaurate;
• Ruta curiilor din Transilvania – 25 de obiective promovate, 5 curii restaurate;
• Ruta culelor – 15 obiective promovate, 5 cule restaurate;
• Traseul gastronomiei tradiționale românești – 30 de obiective promovate;
• Ruta bisericilor fortificate – 20 de obiective promovate;
• Ruta bisericilor de lemn – 30 de obiective promovate, 10 biserici restaurate;
• Ruta mănăstirilor din zona Moldovei – 30 de obiective promovate, 5 mănăstiri restaurate;
• Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României – 20 de obiective promovate, 5 obiective restaurate;
• Ruta castrelor romane – 20 de obiective promovate, 5 castre restaurate;
• Ruta cetăților – 30 de obiective promovate, 5 cetăți restaurate;
• Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei – 30 de obiective promovate, 30 de obiective restaurate (gospodării)
• Ruta satelor cu arhitectură tradițională – 20 de obiective promovate, 150 de case tradiționale restaurate din cele 20 de sate cu arhitectură tradițională.
Componenta 11 – Turism și Cultură din PNRR, prin care sunt finanțate aceste investiții, dispune de o alocare totală de 449 milioane de euro.
Tot pentru Componenta 11 din PNRR, zilele trecute au fost semnate la sediul MIPE șase contracte de finanțare pentru înființarea, restaurarea și modernizarea de muzee și case memoriale, cu o valoare de 35 milioane euro.

Despre Arutela

Potrivit Wikipedia, Castrul roman Arutela este un monument istoric, situat între localitățile Păușa și Căciulata, în punctul „Poiana Bivolari”, lângă orașul Călimănești, fiind trecut în lista monumentelor istorice din 2004 datând din epoca romană anii 137–138 d.C. Construcția se găsește pe malul stâng al Oltului, în vecinătatea Mănăstirii Cozia și în ambianța complexului hidroenergetic Turnu.
„Sunt atestați aici în 138 Surii sagittarii 191. Pe un fragment mic din bronz indică prezența unui librarius cohortis I Hispanorum192. De asemenea, s-a mai găsit o ștampilă a legiunii V Macedonica 193. Rămășițele castrului au fost descoperite inițial în 1888, când au fost descoperite și două inscripții. Amatorii de antichități distrug câteva dintre rămășițe. P. Polonic a săpat între 1891 și 1892 toate băile și o porțiune din castru (latura estică, nordică și alte sondaje în incintă), rapoarte care s-au păstrat doar parțial în manuscrisul Tocilescu. O parte a castrului a fost scufundat, între anii 1897 și 1902 din cauza construcției căii ferate Râmnicu Vâlcea – Râul. Băile, care au fost parțial afectate de râul Olt, au dispărut acum complet. Localizate pe malul stâng al râului Olt, între Cozia și Piscul Turnului, pe drumul roman se puteau vedea băile conform lui Dumitru Tudor.
Pe timpul săpăturilor arheologice s-au descoperit diferite obiecte ca arme, monede, vase și inscripții, expuse astăzi la Muzeul Militar din București. După terminarea săpăturilor, castrul Arutela a devenit monument istoric trecut în custodia Comitetului județean de Cultură Vâlcea și a Muzeului de istorie din Râmnicu Vâlcea. Între anii 1982–1983, castrul a fost refăcut după proiectul arhitectului Aurel Teodorescu, întocmit pe baza documentației realizate de Cristian Vlădescu, coordonatorul cercetărilor făcute anterior de Muzeul Militar. Lucrările de construcție au fost executate de C. Panco. S-a reconstituit pentru prima dată în România poarta pretoriană (porta praetoria) cu cele două turnuri care o flanchează. Dimensiunile castrului de piatră erau de 60,80 × 60,80 m și colțurile zidurilor sale groase de 1,6 m lucrate în opus incertum erau rotunjite: poarta Pretoria se află la N; turnuri de colț trapezoidale, ușor proeminente în exterior. PortaPrincipales nu era apărată de turnuri; străzile principale; principia este parțial distrusă; în praetentura s-a identificat un horreum și o altă construcție rectangulară cu dimensiunea de 20 × 9 metri, a cărei utilitate nu a putut fi determinată”, arată sursa online amintită mai sus.