La Biblioteca Județeană, o nouă oră de informare europeană


Așa după cum ne-au obișnuit, reprezentanții Centrului Europe Direct Vâlcea organi­zează noi evenimente de tipul „oră europeană” la Biblioteca Ju­dețeană „Antim Ivireanul”. Întâl­nirile de acest gen sunt destinate familiarizării elevilor din județul nostru cu aspecte legate de modul de funcționare a Uniunii Europene și de valorile care ca­rac­terizează această entitate mul­tistatală. Ele se desfășoară sub genericul „Puzzle euro­pean”.
Chiar ieri, pragul Sălii „Al Treilea Spațiu” din incinta Biblio­tecii Județene a fost trecut de către alți elevi. La ora de infor­mare europeană au fost prezenți elevii clasei a V-a F de la Cole­giul Național de Infor­matică „Ma­tei Basarab” din Râmnicu Vâlcea. Elevii au fost însoțiți de prof. diriginte Emilia Radu. De amintit și faptul că aceste întâl­niri cu elevii au fost orga­nizate de către reprezentanții Centrului Europe Direct Vâlcea și au făcut parte din cadrul programului educațional „Școala altfel”.
Informațiile prezentate ne-au fost furnizate de către Dana Rădulescu și Ioana Mazilu-Ma­no­­lescu, consilieri de co­mu­nicare ai Centrului Europe Direct Vâlcea.