Întâlnire pe teme de mediu la CCI Vâlcea


Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială a organizat, ieri, la Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, o întâlnire în cadrul proiectului „Promovarea, Identi­ficarea și Realizarea de Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe în Domeniul Ecologiei Industriale” co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3. – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.
Conform organizatorilor, pro­iectul își propune să contribuie la îmbunătățirea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe de CDI în domeniul ecologiei industriale între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND și întreprinderi aparținând sectorului economic, prin promo­varea, identificarea și concretizarea unor parteneriate cu acestea, în scopul atingerii unor obiective de cercetare – dezvoltare – inovare comune și a creșterii valorii adă­uga­te la nivelul unor produse / procese / servicii și / sau tehnologii.