„Închiderea spitalelor este ilegală!”


popa_laurentiu• afirmă consilierului judeţean Laurenţiu Popa, invocând prevederile Legii 95 privind domeniul sănătăţii

Încercarea de închidere forţată a Spitalului din Bălceşti a provocat reacţii vio­lente din partea autorită­ţilor din Vâlcea. Ion Cîlea – preşe­din­tele Consiliului Jude­ţean şi de­pu­­tatul Cristian Buican au decis, deja, atacarea în instanţă a Guver­nului şi Ministerului Sănătăţii. În opinia consilierului judeţean Lau­ren­ţiu Popa, „ministrul Attila Cseke a procedat total eronat luând de­cizia descentralizării cu orice preţ îna­intea închiderii spitalelor mici, împlinind dorinţa administra­ţiei din zonele prepon­de­rent ma­ghiare de-a lua definitiv în posesie şi admi­nistrare aceste unităţi. Nu s-a avut deloc în vedere autonomia locală de care regimul Băsescu a tot vorbit, fiind total ilegal faptul că nu s-a dat posibilitatea autorităţilor locale să încerce să asigure viabili­tatea spi­talelor prin atragerea per­so­­nalului minim necesar pentru acre­ditare şi plata suplimentară a aces­tuia din fondurile locale”. Fiind în asen­timentul colegilor din PSD, con­silierul judeţean Popa mai afir­mă: „Ceea ce se întâmplă în uni­tăţile spitaliceşti din toată ţara este ilegal! O prevedere a Legii 95 privind domeniul sănătăţii arată clară că «spitalele publice se înfiinţează şi se desfiinţează prin hotărâre de Guvern iniţiată de Ministerul Sănă­tăţii Publice cu avizul Consiliului Lo­cal, respectiv judeţean după caz. Dacă un CL sau CJ nu doreşte în­chiderea unui spital, nu se întâmplă lucrul acesta». Apreciez, în acest context, eforturile primarului Cure­laru pentru salvarea unităţii sanitare de la Bălceşti”.