În atenţia restanţierilor la bugetul general consolidat al statului!


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor plătitori de impozite şi taxe că, la 30 aprilie a.c., pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea Servicii on-line/Obligaţii restante către bugete din pagina principală, va fi publicată lista restanţierilor care, la 31 martie a.c., înregistrau datorii la bugetul general consolidat al statului.

Pentru a evita publicarea pe „lista datornicilor”, invităm contribuabilii aflaţi în această situaţie să achite debitele restante până la data publicării.

*

Temei legal: Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.