În 76% din contestații, notele nu s-au modificat!


Ca un bilanț a primei sesiuni a Bacalaureatului, aproximativ 76% din numărul total de contestații depuse – 952 – au rămas nemodificate. În cazul a 144 de elevi, notele au crescut, iar 88 de candidați s-au trezit cu note mai mici. O situație dramatică, prezentată de însuși șeful învățământului vâlcean, Remus Grigorescu, este cea a unui elev care a obținut o medie peste 5, dar nu 6. A făcut contestații la trei materii ca în cele din urmă să nu obțină note de trecere la Bac. După contestații, încă 15 elevi au promovat. De la 2.074 de promovați s-a ajuns la 2.089.

Tot fostul Pedagogic e-n frunte

Lucrurile nu schimbă clasamentul liceelor privind rata promovabilității. Din datele furnizate de inspectorul școlar general, Remus Grigorescu, locul I revine fostului Pedagogic, CNI „Matei Basarab”, locul secund – CN „Alexan­dru Lahovari”, locul III – CN „Mircea cel Bătrân”, locul IV – Colegiul „Gib Mihă­escu” Drăgășani, și Liceul „Antim Ivi­reanul”. Un singur liceu a avut promova­bilitatea sub 10%: Liceul „General Magheru”; 8 licee: între 50 – 80% promovabilitate, două licee: 80 – 90% promovabilitate, patru licee: peste 90%. Promovabilitate Bac 2013: 57%.