„Floarea” ziaristicii românești, la Prundeni


DSC_3321Evenimente după evenimente în comuna Prundeni. În mai, ediția a treia a Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”, a reunit aici circa 70 de scriitori, editori, artiști plastici, oameni de știință, din țară și de peste hotare. Exact peste două luni, „comuna cu un primar de cinci stele”,  cum a numit-o, într-un volum al său, scriitorul Ioan Barbu, a găzduit ziariști din toată țara, vreo 50 la număr, cu ocazia ședinței semestriale a Comitetului Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Pentru cei mai puțin inițiați – îmi permit să relev ca UZPR este o asociație profesională de creație publicistică și jurnalistică, aceasta fiind continuatoarea organizației omonime înființată în 1919.

Jurnaliștii sosiți la această importantă reuniune – între care Doru Dinu Glăvan (președintele UZPR), Gabriela Rusu-Păsărin, Adriana Frătean, Adi Cristi, Mihai Golescu, Ilie Călian, Daniel Neguț, Alexan­dru Mironov, Bogdan Gămăleț, Gh. Frangulea, Bogdan Stanciu ș. a. – au fost primiți și salutați cu căldură de primarul comunei, Ion Horia Horăscu, iar la Mânăstirea Dintr-un Lemn, unde au fost găzduiți și pe care au vizitat-o cu mult interes și smerenie, de Maica stareță Emanuela Oprea. „Ospitalitatea cu care am fost primiți la Prundeni, ca și DSC_3378la Sfântul lăcaș monahal cu o vrednică istorie seculară e greu să o definești doar în câteva cuvinte. Totul a fost excepțional!” – ne-a declarat președintele Doru Dinu Glăvan.

Ședința semestrială a Comitetului Director a UZP (cu caracter deschis; au participat și jurnaliști din Rm. Vâlcea și de la Radio Horion, din Craiova) a avut loc la Ateneul Sătesc din Zăvideni (direc­tor, Domnica Mărcuși), unicat în peisajul cultural al țării, nu numai prin denumire, ci și prin structura modernă de structurare, ieșită din tipar, a educației culturale, bazată pe actualitate internă și inter­na­țională în artă plastică, literatură, muzică, știință, pe  investigații, poli­tică, audio-video etc. Lucrările de analiză ale Comitetului Direc­tor au vizat: raportul organizatoric, administrativ și financiar asupra activității Uniunii din primul semestru al anului curent; definirea Departamen­telor care vor funcționa în UZPR; stabilirea principalelor obiective pentru semestrul II – 2013. Alte două nominalizări de pe ordinea de zi: definirea Statutului de jurnalist și Codul deontologic al UZPR au rămas deschise unor analize ulterioare, deoarece membrii Comitetului DSC_3447Director nu au ajuns, în cadrul dezbaterilor, la un numitor comun.

Alexandru Mironov a prezentat, pe bază de imagini, noutăți din știința lumii, însoțite de o expunere deosebit de atractivă.

Au fost și invitați de onoare, care au luat cuvântul în cadrul reu­niunii semestriale a Comitetului Director: Ioan Barbu, jurnalist senior, care a punctat o seamă de cerințe actuale ale jurnalisticii românești (calitatea ziaristului, atragerea în Uniune a celor care lucrează în presa literară, mai cu seamă scriitori, introducerea Cărții de ziarist, caravane culturale în țară și peste hotare etc.), Ion Horăscu, primarul comunei Prundeni, prof. dr. Florin Epure, director executiv al Direcției Județene de Cultură Vâlcea, Petre Iordache, primarul orașului Ocnele Mari, Gh. Dican, președintele Uniunii Artiș­ti­lor Plastici, Filiala Vâlcea, care a prezentat expoziția personală a ar­tistului plastic Ion Mielcioiu Boștină, aflată în holul Ateneului Sătesc.

Ședința s-a încheiat cu festivitatea de înmânare a Carnetului UZPR unor jurnaliști din Vâlcea și Dolj, care DSC_3488și-au manifestat opțiunea de a activa în această organizație profesională. Primul căruia i s-a înmânat carnetul de membru al UZPR a fost primarul Ion Horăscu, actul fiind de fapt o recunoaștere a rodnicei sale activități de ziarist în presa scrisă și la radio, din anii tinereții.

Invitații au asistat, în continuare, la un frumos program artistic prezentat de grupul folcloric „Mândrele” din Prundeni.

După masa de prânz, oaspeții au vizitat, în exterior, Domeniul viticol AVINCIS (fără degustare, crama fiind aflată sub lacăt!), câteva obiective importante din Prundeni, care arată drumul ascendent al comunei spre oraș. A doua zi – ca invitați ai primarului Petre Ior­dache – au vizitat Salina Ocnele Mari – „Orașul de sub muntele de sare” – o impresionantă „carte de vizită” a meleagurilor turistice a Buridavei milenare.

Fotografii: Domnica Mărcuși
DSC_3332
DSC_3290
DSC_3368
DSC_3270
DSC_3780