În 2020, Drumul către autostrada Pitești-Sibiu va fi gata! Despre autostradă…


Ieri, Consiliul Județean Vâlcea a organizat o nouă conferință de presă pentru un alt drum care va fi modernizat, și anume DJ 703G, Jiblea – Sălătrucel – Berislăvești – Robaia – Limita Județ Argeș”.
După cum vă aminteam și anterior, contractul de finanţare aferent proiectului a fost semnat în data de 19 decembrie 2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar şi parteneriatul încheiat între UAT Județul Vâlcea, UAT Comuna Berislăvești, UAT Comuna Sălătrucel și UAT Oraș Călimănești, în calitate de beneficiar.
Valoarea totală a modernizării drumului județean 703 G Jiblea – Sălătrucel – Berislăvești – Robaia – limita jud. Argeș este de 84.120.609,31 lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean Vâlcea este 1,682,412.19 lei.
„Depunerea acestui proiect, prin care se propune modernizarea drumului județean 703 G, în lungime de 12,65 km, care pornește din DN7CC, localitatea Jiblea Veche (orașul Călimănești), traversează comunele Sălătrucel și Berislăvești, până la limita cu județul Argeș și se continuă în județul Argeș până la intersecția cu DJ 703H, în localitatea Șuici, zona unde este prevăzută realizarea tronsonului de autostradă A1 Pitești – Sibiu, reprezintă o reconfirmare a preocupărilor permanente pe care le avem în asigurarea unei infrastructuri de transport moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții pentru dezvoltarea economiei și îmbunătățirea calității vieții vâlcenilor”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea pe acest subiect.
Rămâne de văzut dacă, peste doi ani, atunci când ar trebui să fie gata proiectul, drumul va face, într-adevăr, legătura cu vreo palmă de autostradă sau va fi doar o legătură cu… nicăieri.