Guvernul a completat normele privind sistemul unitar de pensii


• acestea sunt valabile pentru aplicarea Legii 263/2010

Recent, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Guvernului au făcut cunoscută completarea normelor metodologice de aplicare a legislației din domeniul pensiilor. Aceștia anunță că măsura era necesară pentru asigurarea aplicării unitare și echitabile a prevederilor legale referitoare la pensionarii care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a, ori în condiții deosebite și/sau condiții speciale de muncă.

Ce prevede comunicatul de presă?

În rândurile următoare, redăm secvențial cele mai importante părți din conținutul comunicatului de presă la care am făcut referire:
„Potrivit Hotărârii de Guvern adoptată, se stabilește stagiul de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual în procesul de recalculare a pensiilor, astfel încât persoanele care au lucrat în condiții identice să beneficieze la determinarea punctajului mediu anual de stagii de cotizare identice. (…) Este vorba despre pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, și care nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale”.

Cât de semnificative vor fi creșterile procentuale de pensii?

Potrivit art. 1691 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările aduse prin Legea nr. 192/2015, persoanele în cauză beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade. Creșterile se vor acorda în următoarele procente:
• 50% pentru perioadele în care au desfășurat acti­vități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale;
• 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite.
„De această majorare beneficiază doar pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 și pentru care, la deschiderea drep­tu­rilor inițiale de pensie, conform legii, a fost utilizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel utilizat pentru restul pensionarilor. Din acest motiv, conform preve­de­rilor legale în vigoare la acel moment, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale pentru perioadele de activitate încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, după data de 1 aprilie 2001”, mai precizează același comunicat de presă.
De amintit și faptul că drepturile de pensie recalculate se plătesc etapizat. Astfel, persoanele îndreptățite vor beneficia de mai mulți bani conform următorului calendar:
• în luna iulie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1990-31 martie 2001 inclusiv;
• în luna decembrie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010 inclusiv.
Pentru persoanele interesate este important de amintit și faptul că, în situaţia în care, după recalculare, va rezulta un punctaj mediu anual mai mic, se va menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.