Gheorghe Funar, din nou în ofensivă la adresa UDMR: „Ungaria a obţinut ilegal Codex Aureus şi Biblioteca «Batthianeaum»”


funar_gheorghe

„În politica diabolică a Ungariei şi a UDMR vizând dobândirea rapidă şi pe căi ilegale a peste 50% dintre imobilele din Ardeal s-a înregistrat recent un nou episod, extrem de periculos prin consecinţele sale, respectiv a fost împroprietărită comunitatea maghiară cu Biblioteca «Batthyaneum» din Alba Iulia. Solicitarea a fost făcută (în ultimii ani) de către Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, care a reuşit să înfrângă Opoziţia corectă şi legală a primarului şi Consiliului local din Capitala Unirii”, declară Gheorghe Funar, candidat independent la Preşedinţia României.
Clădirea acestei biblioteci, împreună cu cele 115.992 unităţi bibliografice, din care: 1.778 manuscrise din se­colul al IX-lea; 300 codice medievale (reprezentând 80% din cele existente în România); 571 incunabule şi 24.000 cărţi vechi din secolele XV-XVIII, au fost date gratuit şi ilegal din proprietatea Poporului şi Statului Român în proprietatea comunităţii maghiare şi a Ungariei. Cel mai valoros manuscris din Biblioteca „Batthyaneum” şi din întreaga Europă este „Codex Aureus”. Această carte a fost scrisă în jurul anului 810 din porunca împăratului Carol cel Mare. Această Evanghelie a fost scrisă cu litere de aur, pe foi fine de pergament, a fost pictată cu aur şi are coperţile din fildeş. Prima parte din Codex Aureus, cuprinzând în cele 111 file Evangheliile lui Matei şi Marcu, s-a aflat la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Partea a doua din Codex Aureus, cuprinzând în cele 124 de file Evangheliile lui Luca şi Ioan, se află la Biblioteca Apostolică din Vatican. Manuscrisul Codex Aureus are o valoare inestimabilă. „În anul 1968, regimul Ceauşescu a luat un împrumut de 10 miliarde dolari S.U.A. de la F.M.I. şi Banca Mondială pentru realizarea unor mari investiţii în România, inclusiv retehnologizarea industriei. Împrumutul extern de 10 miliarde dolari S.U.A. a fost garantat de către Statul Român cu «Codex Aureus». Poporul Român a realizat investiţii uriaşe în Regimul Ceauşescu, a plătit integral şi înainte de termen toată datoria externă. Regimurile post-decembriste au pus la cale şi au dat ilegal Ungariei şi comunităţii maghiare din România (care nu are personalitate juridică) atât «Codex Aureus», cât şi Biblioteca «Batthyaneum» din Alba Iulia, cu tot fondul de carte”, mai spune Funar.
După Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi în baza Tratatului de la Trianon, din iunie 1920, Biblioteca „Batthyaneum”, cu tot fondul de carte, inclusiv „Codex Aureus”, a intrat în proprietatea poporului şi sta­tului român. Biblioteca se află pe str. Unirii nr.1-3 din muni­cipiul Alba Iulia şi este înscrisă în cartea funciară nr.559 fiind identificată cu numărul topografic 1973/1. Titular al dreptului de proprietate a fost Biblioteca Naţio­nală a României. „Ceea ce s-a petrecut recent cu «Co­dex Aureus» şi Biblioteca «Batthyaneum» dovedeşte că premierul Victor Ponta şi PSD au adus U.D.M.R. la guvernare şi i-a oferit postul de vicepremier şi ministru al Culturii lui Kelemen Hunor cu scopul de a facilita un furt pios împotriva poporului român şi patrimoniului naţional! Manipulatorii de opinie se străduiesc să-i convingă pe unii români că dacă premierul Ponta a dat la unguri şi Unga­riei «Codex Aureus» şi Biblioteca «Batthyaneum» din Alba Iulia atunci merită să fie noul preşedinte al României. În Israel şi în China o asemenea faptă este răsplătită cu dulcele glonţ al patriei. Parchetul şi Direcţia Naţională Anticorupţie ar fi trebuit să se autosesizeze şi să pună sechestru asiguratoriu pe «Codex Aureus», pe toate cărţile aflate în Biblioteca «Batthyaneum», precum şi pe averile celor implicaţi în această afacere imobiliară îndreptată împotriva poporului român”, a mai spus Gheorghe Funar.