Forme de sprijin pentru susţinerea activităţii zootehnice în 2012


Ministerul Agriculturii a finalizat lista subvenţiile pe care intenţio­nea­ză să le ofere zootehniei în acest an. Iată despre ce e vorba: CNDP bovine, ovine şi caprine – Conform prevederilor O.U.G. nr. 125/2006, anual, prin Hotărâre a Guvernului se aprobă cuantumul plăţilor naţionale directe comple­men­tare în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoa­nelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Co­misia Europeană; Finanţarea Pro­gra­mului Naţional Apicol – În limita sumei de 29.307.674 lei; Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale – În limita sumei de 21.000.000 lei; Sprijin comunitar pen­tru vaci de lapte din zone defa­vorizate – în limita sumei de 22.447.205 euro; Sprijin comunitar pentru crescătorii de bivoliţe din zonele defavorizate (fonduri FEGA) în valoare totală de 1,5 milioane Euro; Sprijin comunitar pentru cres­că­torii de bovine de carne şi metişi ai raselor de carne din zonele defa­vorizate (fonduri FEGA)  în valoare de 6,5 milioane Euro; Ajutor de stat pentru colectarea cadavrelor de animale – Pentru perioada 1 octom­brie 2011 – 30 septembrie 2012 de până la 100% din costul activităţii de colectare a cadavrelor de ani­male, respectiv de maximum 213 lei/tona de cadavre de animale co­lectate, în limita sumei de 5.815 mii lei; Ajutor de stat pentru bunăstarea păsărilor şi a porcilor – Pentru perioada 16 octombrie 2011 – 15 aprilie 2012 s-a alocat suma de 195.000 mii lei pentru păsări şi de 155.000 mii lei pentru porcine.