Fonduri pentru pescuit


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit (POP) intenţionează să plătească beneficiarilor peste 70 milioane de euro, în 2012, în creştere cu 35 de procente faţă de plăţile realizate în 2011, potrivit datelor furnizate de către Direcţia Agricolă Vâlcea. Plăţile vor fi efectuate în proporţie de 75% din Fondul European pentru Pescuit (FEP) şi 25% din bugetul naţional.

Plăţile către beneficiari în 2011 au totalizat peste 51,8 milioane euro, ajungând la un procent de 16,85% din alocarea FEP 2007-2013. De asemenea, Autoritatea de Certificare şi Plată a transmis către Comisia Europeană declaraţii de cheltuieli în valoare totală de 35 milioane euro până la finele anului 2011.

Până în 2013, fondul la dispoziţie e de peste 307,618 milioane euro prin POP pentru finanţarea investiţiilor în domeniul pescuitului, acvaculturii şi procesării, din care 230,714 milioane euro reprezintă asistenţa UE prin FEP, iar diferenţa este asigurată din bugetul naţional.