Execuţia bugetului general consolidat în perioada 1.01 – 30.06.2012


Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat pe perioada 1.01 – 30.06.2012, s-a încheiat cu un deficit de – 6,8 miliarde lei, respectiv 1,12 % din PIB deficitul realizat la aceeaşi dată a anului precedent fiind de -11,2 miliarde lei respectiv 1,94% din PIB.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 93,0 miliarde lei, reprezentând 15,3% din PIB, au fost cu 8,9% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali şi cu 0,5 pp ca pondere în PIB.

Veniturile fiscale au înregistrat în termeni nominali o creştere cu 11,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, evoluţii favorabile înregistrându-se la taxa pe valoarea adăugată (+9,5%), accize (+6,6%), impozit pe venit (+15,5%), impozit pe profit (+7,7%).

Veniturile din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut, de asemenea, datorită colectării începând cu anul 2012 a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii conform OUG nr.77/2011.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent în cazul veniturilor din impozite şi taxe pe proprietate (+4,3 %).şi venituri nefiscale (+14,6%).

Contribuţiile de asigurări au fost în sumă de 25,5 miliarde lei, în creştere cu 5,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Veniturile nefiscale au crescut de asemenea, faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent atât la bugetul de stat cu 19,4%, cât şi la bugetele locale cu 14,6%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate din resurse publice au crescut cu 31,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 99,8 miliarde lei, reprezentând 16,4% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 3,3% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar ca pondere în PIB s-au redus cu 0,3 pp.

S-au înregistrat creşteri faţă de semestrul I al anului 2011, în principal, la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 45,1%, dobânzi cu 34,4%, bunuri şi servicii cu 7,1%.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut îndeosebi la administraţiile locale precum şi la fondul naţional de sănătate ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente.

Cheltuielile de personal au crescut cu 1,2%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea înregistrându-se în principal în luna ianuarie la bugetul de stat ca urmare a faptului că începând cu luna februarie 2011 este inclusă majorarea de 15% acordată personalului bugetar şi plăţile aferente contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatorii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 13,8 miliarde lei (2,3% din PIB), crescând în termeni nominali cu 4,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului  precedent.