Evaziune de 13 milioane lei, constatată de Fiscul vâlcean în luna martie


În luna martie, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 207 acte de control, stabilind venituri suplimentare pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în sumă totală de 13 mil.lei.

În 16 cazuri, în care au existat indicii de sustragere de la plata debitelor prin înstrăinarea bunurilor, au fost dispuse măsuri asigurătorii în valoare totală de 1,6 mil.lei.

Pentru înregistrarea în evidenţa contabilă de operaţiuni care nu au la bază documente justificative prevăzute de lege pentru acordarea dreptului de deducere a TVA şi deductibilităţii fiscale a cheltuielilor efectuate, înregistrarea pe costuri şi deducerea TVA pe baza unor facturi emise de diverşi operatori economici dizolvaţi, evidenţierea în contabilitate a unor documente emise pentru operaţiuni fictive şi pentru refuzul nejustificat al unor administratori de a prezenta inspectorilor documentele contabile pentru verificări, DGFP Vâlcea a înaintat 6 cazuri instituţiilor abilitate în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

De asemenea, în cursul lunii martie, inspectorii fiscali au soluţionat 22 cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de 1,4 mil.lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 0,4 mil.lei.