Emilian Frâncu: „Lipsa de autoritate a primarului Rădulescu a dus Râmnicul într-o dezordine generală”


Deoarece constatăm că primăria Râmnicu Vâlcea e condusă în conti­nuare prin comunicate de presă de către primarul Rădulescu și vicepri­marul Constantinescu și prin atacuri la adversarii politici, fără ca oamenii din oraș să aibă vreun beneficiu sau să vadă vreo evoluție, facem urmă­toarele comentarii şi precizări:

Municipiul Râmnicu Vâlcea, în ultimii 2 ani, este într-o dezordine ge­ne­rală datorată modului în care con­duce primarul Rădulescu. Proiecte esenţiale şi vitale pentru oraş au fost date uitării, li s-au alocat foarte puţine fonduri şi priorităţile primarului sunt complet greşite. Acesta pune găr­du­leţe şi face sensuri giratorii de sute de mii de euro, trasează marcaje de zeci de miliarde de lei vechi, toate aceste investiţii nedemonstrând utilitatea publică. În acest timp, investiţii utile nu există, iar alte proiecte noi de dez­voltare a oraşului nu se întrevăd din partea primarului Rădulescu. Râm­nicu Vâlcea este un oraş blocat şi în dezordine!

Domnul primar Rădulescu pă­tea­ză imaginea unora care au mai făcut câte ceva pentru oraş, nereuşind ca primar să facă nimic relevant. Cură­ţe­nia, câinii vagabonzi, absența locu­rilor de muncă şi a spaţiilor verzi au devenit probleme grave pe care primarul nu ştie să le rezolve. Lipsa lui de colaborare e vizibilă chiar şi în relaţiile cu  apropiaţii, care au început să  îl părăsească, ceea ce duce la o dezordine şi mai mare în municipiu.

Soluţii reale pentru locuri de muncă, aşa cum sunt înfiinţarea şi dezvoltarea zonei metropolitane şi crearea unui pol turistic, există doar la noi, la opoziţie. La 5 luni de când am pro­movat în Parlament, sub sem­nă­tura mea, legea zonelor metropo­litane care a  permis Râmnicului să facă acest pas spre dezvoltare, dom­nul Rădulescu  nu a reuşit să vină cu o idee clară despre zona metro­po­litană.

Împreună cu domnul Gutău am reuşit să construim proiecte de finan­ţare pentru Râmnic, eu ca parla­men­tar, el ca primar şi am reuşit să uităm punctele de vedere divergente. Eu am reuşit să includ Râmnicul în lista oraşelor „pol de dezvoltare”  pentru a primi fonduri nerambursabile, iar el a iniţiat proiectele. Iată că nişte oameni care erau adversari politici adevăraţi, uneori chiar înverșunați, au făcut ceva împreună pentru Râmnic. Actua­lul primar şi echipa sa incompetentă nu pricep asta. Acest primar nu mai e în stare să lucreze nici măcar cu colegii lui de partid, angajaţii Primăriei şi cei din Consiliul Local, care au început să-l părăsească şi nu mai cred în aşa-zisele lui „proiecte”.

De fapt pe domnul Rădulescu nu-l mai ascultă multă lume. Râmnicenii s-au convins de limitele sale profunde în administraţie. Domnul primar şi scrii­torii săi de comunicate de presă sunt izolaţi de toată lumea, iar acest ade­văr îi doare şi îi sperie. Din păcate asta îi face să imagineze tot felul de scenarii, se simt atacaţi, deşi nimeni nu îi mai bagă în seamă, aruncă injurii şi nu reuşesc să răspundă coerent la vreo întrebare. În sperietura lor, aceşti domni ajung să respingă şi soluţiile de investiţii pe care noi, ca opoziţie, le propunem. Îi invităm pe domnii Rădu­lescu şi pe vicele său Constantinescu să se liniştească şi să abordeze lupta politică mai calmi şi cu idei şi argu­mente solide. Scenarita nu e nici mod de dialog și nici modalitate de a conduce un oraş.

Acesta este răspunsul nostru la atacul lipsit de fair-play publicat în ziarul dumneavoastră din data de 06.03.2012 și, pentru buna informare a cetăţenilor, vă rugăm să publicaţi prezentul drept la replică.

Biroul de Presă al PNL Rm.Vâlcea