Elena Borța este al doilea Tezaur Uman Viu al Vâlcii


• după olarul Sorin Giubega, cămășile tradiționale croite la atelierul din Buleta, Mihăești, aduc județului al doilea titlu

Joi, 20 iunie 2024, Ministerul Cultuii a anunțat lista 2024 a Tezaurelor Umane Vii, ediția a XII-a: „În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, precum şi cu cele ale Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU aprobat prin OMC nr. 2548/02.02.2024, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, organism de specialitate al Ministerului Culturii, a hotărât acordarea titlului onorific de TEZAUR UMAN VIU următoarelor 14 persoane purtătoare, creatoare și păstrătoare de patrimoniu cultural imaterial:

 1. BORȚA Elena, jud. Vâlcea, domeniul: port – realizare piese de port (confecționat, cusut cămăși tradiționale), DPC nr. 1959 / 21.03.2024
 2. DOBRILĂ Aurelia, jud. Sibiu, domeniul: port – producere îmbrăcăminte (confecționare port popular, brodat), DPC nr. 1939 / 20.03.2024
 3. GÂNGA Dumitru, jud. Botoșani, domeniul: spiritualitate – povestitor și alte asemenea (rapsod), DPC nr. 1913 / 19.03.2024;
 4. GOGA Ioan, jud. Cluj, domeniul: alte elemente de patrimoniu – (geamgiu), nr. DPC 1932 / 22.03.2024
 5. GRAMA Mihai, jud. Mureș, domeniul: albinărit, nr. DPC 1957/21.03.2024ILIUȚ Dumitru, Crasna, Ucraina, domeniul: prelucrarea lemnului, nr. DPC 1976 / 25.03.2024
 6. MATEȘ Petru, jud. Hunedoara, domeniul: prelucrarea lemnului, confecționare instrumente muzicale, nr. DPC 1958/21.03.2024
 7. MIHAIU Emil, jud. Cluj, domeniul: spiritualitate – muzică instrumentală tradițională, nr. DPC 1570 / 06.03.2024
 8. NEAGU Elena, jud. Galați, domeniul: port – producere îmbrăcăminte (țesut), nr. DPC 1940/20.03.2024
 9. PUȚI Viorica, jud. Satu Mare, domeniul: port – pieptănătură ocazională (împletitură pentru mirese), nr. DPC 1922 / 19.03.2024
 10. ROGOBETE Ana, jud. Mehedinți, domeniul: spiritualitate – interpret (neprofesionist) de muzică vocală tradițională; nr. DPC 1962/21.03.2024
 11. ȘIMAN Ion, Ucraina (Slatina), domeniul: spiritualitate – interpret de muzică instrumentală tradițională, nr. DPC 1921 / 19.03.2024
 12. ȘOTOROG Dumitru, jud. Dolj, domeniul: spiritualitate – dansator (călușar), nr. DPC 1965 / 21.03.2024
 13. TĂTAR Teodor, jud. Cluj, domeniul: spiritualitate – dansator, nr. DPC 1934 / 22.03.2024

Programul vizează identificarea și recunoaşterea la nivel național a celor care sunt creatori și păstrători ai valorilor tradiționale și care fac, prin talentul și efortul lor, dovada caracterului excepțional al performării, fiind capabili să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia în cadrul comunităților”.

„Tezaur Uman Viu” a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Persoanele care dețin titlul de ”tezaur uman viu” vor putea beneficia de indemnizație de merit pentru domeniul culturii.

Guvernul României, în cadrul ședinței din 18 decembrie 2023, a adoptat HG privind completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2003.

Persoanele care dețin titlul de ”Tezaure umane vii” vor putea beneficia de indemnizație de merit pentru domeniul culturii. Actul normativ prin care se stabilesc criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul patrimoniului cultural imaterial mai menționează că pentru a primi indemnizația de merit pentru domeniul culturii, aceste persoane trebuie să aibă vechime neîntreruptă în promovarea patrimoniului cultural imaterial, merite excepționale în realizarea, interpretarea, păstrarea, transmiterea, punerea în valoare ori crearea elementelor patrimoniului cultural imaterial.

Titlul de ”tezaur uman viu” este viager, personal și netransmisibil și se acordă de către Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.

”Tezaurele umane vii” sunt garanția tradițiilor, un liant între generații, și sunt meșteri în prelucrarea lemnului, metalelor, pieilor și blănurilor, realizarea portului popular, cântăreți de muzică vocală și instrumentală.

Programul Tezaure umane vii a fost instituit de UNESCO și vizează creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a persoanelor care păstrează și transmit elemente de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Pe de altă parte, își dorește identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia.

Indemnizațiile de merit se acordă personalităților române de prestigiu ale științei, culturii și sportului. Numărul total de indemnizații este stabilit prin lege, respectiv 1650 de indemnizații, repartizate pe domenii.

Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul patrimoniului cultural imaterial sunt următoarele:

 1. a) deţinerea titlului onorific de «Tezaur uman viu»;
 2. b) vechimea neîntreruptă în activitatea de promovare a patrimoniului cultural imaterial;
 3. c) merite excepţionale în păstrarea, transmiterea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial;
 4. d) merite excepţionale în realizarea, interpretarea ori crearea elementelor patrimoniului cultural imaterial;
 5. e) distincţii naţionale în domeniul patrimoniului cultural imaterial.

Intrare în vigoare: 21 decembrie 2023.