Economia românească are nevoie de învăţământ profesional


ene-gabriela• aceasta este deviza pe care se va baza şefa învăţământului vâlcean în următorul an şcolar

În cadrul unei conferinţe de presă organizată la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean, inspectorul general al judeţului nostru, Gabriela Ene, a făcut cunoscute intenţiile instituţiei pe care o conduce referitoare la învăţă­mântul profesional. Astfel, pentru toată regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (din care face parte şi judeţul nostru) există o strategie de înfiinţare a claselor specifice învăţământului profesional-tehnic, acestea urmând să funcţioneze din câte se pare chiar din toamna acestui an. „Săptămâna viitoa­re se va stabili calendarul pentru învă­ţă­mântul profesional, acesta urmând să ofere o şansă celor care nu doresc să finalizeze studiile prin absolvirea liceului. Conform noii strategii, putem afirma despre învăţământul profesio­nal că are foarte multe avantaje. Cel mai important este legat de posibilita­tea pe care elevul o are de a face practică. Astfel, pentru clasa a X-a, orele de practică vor totaliza 60% din timpul de studiu, în timp ce la clasa a XI-a, timpul acordat însuşirii deprinde­rilor practice va fi extins, urmând să re­prezinte chiar 75% din numărul orelor. Cla­sele pentru acest tip de învăţământ se vor înfiinţa doar acolo unde se justifică instruirea într-un anumit do­me­niu. Elevii vor beneficia de practică la diferiţi agenţi economici, aceştia din urmă stabilind parteneriate cu şcolile profesionale. De asemenea, elevii învăţământului profesional vor avea şi alte avantaje: fiecare grupă (clasă) va avea cel mult 14 elevi; fiecare cursant va beneficia de o bursă de 200 lei lunar; practica va fi plătită de angajator dacă elevul este ţinut şi în perioada verii sau efectuează ore suplimentare; certificatul eliberat la finalizarea cur­­­surilor este recunoscut la nivel euro­pean”, a declarat inspectorul general.

Gabriela Ene a mai adăugat la finalul conferinţei şi câteva detalii refe­ritoare la locaţiile în care se vor înfiinţa aceste clase dedicate învăţământului profesional, precum şi domeniile în cadrul cărora elevii urmează să se pre­gătească. În acest sens, şefa învă­ţământului vâlcean a anunţat că şcolile nou-înfiinţate vor funcţiona într-un anumit domeniu doar acolo unde există cerere pe piaţa locală pentru astfel de specialişti. Toate aceste deta­­­lii vor fi stabilite chiar astăzi, la Craiova urmând să aibă loc şedinţa cu inspec­­torii generali şcolari din cele cinci judeţe ale regiunii Sud-Vest Oltenia, coordonatorul general fiind Silva Trancă.