Avocatul Poporului şi-a început activitatea în judeţul Vâlcea


avocatul_poporuluiVineri, 24 februarie, Univer­­sitatea „Constantin Brâncoveanu” a fost gazda unei dezbateri susţinută de prof. univ. Gheorghe Iancu, noul Avocat al Poporului, cu prilejul numirii sale în această funcţie, tema simpozionului intitulându-se sugestiv „Avocatul Poporului – un nou mandat, o nouă viziune”. La în­trunire au fost prezenţi repre­zen­tanţi ai instituţiei Avocatul Popo­ru­lui, parlamentari vâlceni de diferite „culori” politice, care nu au ratat nici de această dată ocazia de a se mai „înţepa” puţin între ei, precum şi re­prezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene, primarul Romeo Rădu­lescu, respectiv prefectul Petre Ungureanu.

Noul Avocat al Poporului şi-a început discursul prin evocarea istoriei instituţiei pe care o repre­zintă: „Suntem la un moment de bi­lanţ, împlinim 17 ani, această insti­tuţie fiind înfiinţată în martie 1995. Principala menire a Avocatului Po­­porului a fost şi va fi aceea de a ne pune în folosul cetăţenilor, gă­sin­du-ne legitimitatea chiar în inte­riorul poporului”. Acesta a enunţat apoi principalele obiective ce se doresc îndeplinite în decursul mandatului său, cele mai importante fiind ur­mă­toarele: acordarea unei atenţii sporite petiţiilor primite din partea cetăţenilor, instituţia se va focusa mult mai des pe autosesizare, apro­pierea activităţilor acestui organism faţă de parlamentari, pen­tru a putea fi, împreună cu aceş­tia, cât mai utili cetăţenilor, sesizarea Curţii Constituţionale, a instanţelor şi chiar a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în privinţa hotărâ­rilor de orice natură considerate in­jus­te de către comisiile instituţiei Avocatul Poporului.

Prefectul judeţului Vâlcea, Pe­tre Ungureanu, s-a declarat încân­tat de conferinţa în cadrul căreia el s-a considerat gazdă, recoman­dându-le reprezentanţilor instituţiei Avocatului Poporului să fie „mai aproape de primari şi de prefecţi, fiindcă aidoma toboşarilor lui Napo­leon, prefecţii mor primii”. În finalul discursului, reprezentantul Guver­nu­lui în teritoriu nu a uitat să şica­ne­ze şi presa, afirmând că judeţul Vâlcea are „cei mai mulţi scriitori pe cap de locuitor”. Primarul Râmni­cu­lui, Romeo Rădulescu s-a declarat mai puţin pregătit într-un astfel de domeniu, el nefiind specialist în drept, preferând să se rezume în doar câteva cuvinte, cu specificaţia că, în eventualitatea în care insti­tu­ţia Avocatul Poporului va dori să în­fiinţeze un Birou Teritorial în judeţul nostru, Primăria municipiului Râm­ni­cu Vâlcea va pune la dispoziţia aces­teia un sediu.