Drăgăşani, lider la mortalitatea infantilă!


• la polul opus, Brezoi: 0 decese infantile la mia de locuitori, în 2012
 

Despre mortalitatea infantilă, la nivel de judeţ, putem spune că evoluţia fenimenului,în ultimii zece ani,a fost favorabilă, chiar dacă au mai existat perioade când indicatorul a crescut brusc. Anul trecut, se păstrează supramortalitatea infantilă din mediul rural, dar diferenţele sunt mici: 3,96 la mia de locuitori, în mediul rural şi 2,51 lamia de lcouitori, în mediul urban. Anul trecut, au apărut diferenţe semnificative la nivel de teritorii: zona Brezoi – 0 cazuri de mortalitate infantilă la mia de locuitori, în timp ce-n 2011 vorbeam de 16,95 decese infantile la mia de locuitori; zona Bălceşti – 5,62 cazuri la mia de locuitori, în 2012 şi 0 la mia de locuitori, în 2011; zona Drăgăşani – 14,1 cazuri la mia de locuitori, anul trecut şi 3,13 la mia de locuitori în 2011. Anul 2012 fata de 2011 aduce o scadere a ponderii deceselor postneonatale (considerate decese evitabile şi imputabile sistemului) faţă de decesele neonatale (considerate mai puţin imputabile serviciilor de sănătate). Panta trendului pentru mortalitatea postneonatală are tendinţa marcată de scădere. Principalele cauze de deces 0-1an, în anul 2012 şi 2011 au fost: Afecţiunile perinatale: 4 – 10 (22,2%); Anomalii congenitale: 7 – 6 (38,8%); Afecţiuni respiratorii 6 – 4 (33,3 %); Leziuni traumatice; 1 – 1 (5,5%). Anul 2012 arată o scădere a mortalităţii infantile pentru toate teritoriile (excepţie doar teritoriul Drăgăşani). Teritoriul Brezoi are mortalitatea infantilă 0 ,dar şi cea mai imprevizibilă evoluţie de la un an la altul (fenomen total necontrolat). Teritoriu Drăgăşani are cel mai mare indicator în 2012 . Teritoriile Vâlcea şi Horezu îşi păstrează evoluţiile constante sub 10 %o . Aceste oscilatii anuale majore denotă o evoluţie aleatorie a fenomenului, care trebuie urmărit atent.

Mădulari: opt nou-născuţi,un deces

Un clasament atestă că, în 2012, au existat şi localităţi unde, după ce natalitatea este în scădere semnificativă, seare de-a face şi cu mortalitatea infantilă. În Mădulari, anul trecut, s-au născut opt copii,unul decedând. În Şuşani, s-au născut 18 copii şi unul a decedat; în Diculeşti: 11 nou-născuţi, un deces; Lădeşti: 12 nou-născuţi, un deces, Drăgăşani, 148 nou-născuţi, un deces; Râmnicu Vâlcea: 801 nou-născuţi,cinci decese.