Dezvoltarea Teritorială are o strategie oficială


• Guvernul a aprobat în şedinţa din 18 iulie planul de acţiuni pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR), document cu rol în fundamentarea programelor de investiţii naţionale şi a viitoarelor programe operaţionale finanţate din fonduri europene

priveliste-pietrariUn comunicat oficial de presă al Ministerului Dezvoltării precizează că Planul de acţiuni care vizează finalizarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României prevede, în principal: colectarea şi valorizarea studiilor şi analizelor relevante din punct de vedere teritorial deja existente; crearea unui grup de lucru interinstituţional pentru sprijinirea activităţilor realizate în cadrul procesului de elaborare a SDTR; elaborarea SDTR de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), sub coordonarea primului-ministru; prezentarea, în cadrul Consiliului de planificare strategică, a documentaţiilor realizate în cadrul procesului de elaborare a SDTR; stabilirea şi dezvoltarea mecanismelor instituţionale, precum şi a structurilor şi instrumentelor care să asigure implementarea ei. La şedinţele Consiliului de planificare strategică, în care se vor discuta rezultatele Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, vor fi invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Afacerilor Europene, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Membrii Grupului de lucru interinstituţional vor fi reprezentanţi la nivel de personal de conducere ai MFP, MECMA, MAE, MTI, MMP, MCPN, MADR. De asemenea, din acest grup de lucru vor face parte reprezentanţi desemnaţi din alte instituţii ale administraţiei publice centrale, din asociaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, din asociaţiile profesionale relevante, din mediul academic şi din societatea civilă.

Având în vedere obiectivul de coeziune teritorială asumat de Uniunea Europeană, precum şi tendinţele teritoriale înregistrate la nivel naţional, este extrem de important pentru România să finalizeze un document strategic privind dezvoltarea teritorială, care să asigure îmbunătăţirea coordonării politicilor sectoriale şi coerenţa politicilor europene şi naţionale. În acelaşi timp, un astfel de document strategic poate asigura transparenţa procesului investiţional în raport cu nevoile şi potenţialul teritorial şi evaluarea impactului real la nivelul teritoriului al politicilor publice şi strategiilor de investiţii. Astfel, în timp ce coeziunea teritorială reprezintă obiectivul politic, politicile de dezvoltare teritorială reprezintă instrumentele pentru atingerea acesteia.

Dintr-o perspectivă europeană, necesitatea elaborării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Teritorială este întărită şi subliniată de evoluţiile şi tendinţele politicilor europene şi a instrumentelor de finanţare. Propunerile de regulamente europene pentru viitoarea perioadă financiară 2014-2020, aflate în curs de negociere, promovează abordarea integrată şi dimensiunea teritorială în cadrul procesului de programare, în vederea creşterii performanţelor şi îmbunătăţirii monitorizării rezultatelor.