Deputatul Lovin și-a pus semnătura pe proiectul care clarifică unele incompatibilități ale aleșilor


Prin intermediul unui comunicat de presă transmis luni, deputatul ALDE Vâlcea, Dumitru Lovin, prezintă câteva explicații ale unui important proiect de lege (nr. 108/2017) elaborat recent de comisiile Camerei Deputaților. Fiind unul dintre inițiatorii proiectului, deputatul vâlcean consideră că viitorul text de lege (dacă proiectul va fi adoptat) va avea forța necesară pentru a corecta anumite neclarități din legislația în vigoare cu privire la incompatibilitățile în care se pot afla aleșii locali. Tehnic vorbind, proiectul pe care și-a pus semnătura Dumitru Lovin vizează modificarea și completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare), precum și a Legii nr. 393 din 28 septembrie 2004 (privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare).

Candidații propuși pentru funcțiile de președinți ai consiliilor județene și viceprimari vor putea vota pentru propria numire!

Spre o mai bună înțelegere a textelor din proiectul de lege despre care discutăm, redăm secvențial citate din comunicatul de presă la care am făcut referire: „În actuala formă, se poate considera că un consilier local, respectiv un consilier judeţean care participă la votul pentru alegerea/schimbarea sa în/din funcţia de viceprimar sau preşedinte/vicepreşedinte al consiliului judeţean se află într-o situaţie de incompatibilitate. (…) Viceprimarul, respectiv preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi în funcţiile respective, nu numiţi, iar alegerea se face de către consiliul judeţean dintre membrii săi, deci după ce s-a făcut validarea mandatelor celor aleşi, s-a depus jurământul de către cei validaţi şi s-a constituit în mod legal consiliul judeţean. Aşadar, toţi cei care au calitatea de consilier local respectiv judeţean au capacitatea şi dreptul de a vota pentru alegerea viceprimarului, respectiv a preşedintelui si vicepreşedintelui. Interdicţia candidaţilor în cauză de a participa la vot ar însemna practic o limitare a drepturilor lor electorale în absenţa unei hotărâri judecătoreşti, ceea ce presupune încălcarea drepturilor constituţionale (…)”.