De la biblioteca şcolară la biblioteca publică – un traseu de formare intelectuală


Mâine, începând cu ora 10.30, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii, va avea loc o dezbatere cu tema „De la biblioteca şcolară la biblioteca publică – un traseu de formare intelectuală”. Manifestarea se va desfăşura după următorul program:

10.30-10.45, Cuvânt de deschi­dere: prof. Augustina-Sanda Constan­tinescu, directorul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea;

10.45-11.00, Vizionarea filmului „Lumini în labirint” – documentar despre Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea;

11.00-12.15, Deschiderea dez­ba­terii. Partea I: Servicii noi de bibliotecă – oferta Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, care va cu­prinde următoarele expuneri: – Primii paşi în bibliotecă, documentar realizat de Irina Grigore, bibliotecar la Secţia “Îm­prumut carte pentru copii”; – Impor­tanţa serviciului de referinţe din cadrul bibliotecii. Demonstraţie practică. Pre­zintă: Cristiana Olteanu, bibliotecar la Biroul „Indexare. Referinţe electro­nice”. Vizionarea documentarului “De ce (re)vin la bibliotecă?”; – Biroul „In­formare bibliografică şi documentară” – punte de legătură între resursele informaţionale şi utilizatori. Prezintă: Floarea Ghiţă, bibliotecar la Biroul „Informare bibliografică şi docu­men­tară”; – Fondul documentar de carte – resursă informaţională accesibilă publicului larg. Prezintă: Alina Nicola, bibliotecar la Biroul „Patrimoniu”. Vi­zionarea documentarului „Spiru Haret – fondatorul învăţământului modern românesc”; – Biroul „Colecţii speciale” – promotor al memoriei culturale lo­cale. Prezintă: Daniela Dobre, bi­blio­­te­car la Biroul „Colecţii speciale”. Vizio­narea documen­ta­rului „Donaţii şi donatori în Colecţiile speciale ale Bibliotecii Judeţene Vâlcea”; – Centrul de Informare Comunitară – furnizor de servicii pentru comunitate. Prezintă: Dana Rădulescu şi Ioana Mazilu-Ma­nolescu. Vizionarea filmului „De ce să voluntariez?”, realizat de Eliza Niţoi, voluntar la Centrul Europe Direct.

După o scurtă pauză, de la 12.30, va începe partea a II-a a dez­baterii cu intervenţii ale invita­ţilor. De asemenea va avea loc pre­zentarea şi semnarea protocolului de colaborare între Biblioteca Judeţeană „Antim Ivi­rea­nul” Vâlcea şi bibliotecile şcolare.