Datoriile Spitalului Județean la furnizorii de servicii medicale, achitate


• 7.045 lei dați de către Finanțe
 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea a re­par­tizat, la finele lunii trecute, o parte din fondurile necesare achitării datoriilor realizate de Spitalul Județean Vâlcea către furnizorii de servicii medicale. Suma de 7.045 lei, reprezen­tând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, a fost reparti­zată de Finanțe în vederea achitării plăților restante față de furnizorii de bunuri și servicii, înregistrate în evidența con­ta­bilă a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.