Cifrele INS nu mint: Vâlcea, al doilea județ „bătrân” al țării


• numai Teleormanul se află în fața noastră la acest capitol trist

Județul lui Dragnea este campionul îmbătrânirii, cu aproape 33% din populaţie având peste 60 de ani. Vâlcea, Brăila şi Buzău sunt următoarele „cele mai îmbătrânite” judeţe.
Îmbătrânirea populaţiei reduce şi ritmul de creştere economică, existând studii care arată că o creştere cu 10% a ponderii populaţiei de peste 60 de ani reduce cu 5.5% ritmul de creştere al PIB/capita. Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 269.000 persoane populaţia tânăra de 0-14 ani (3,55milioane vârstnici faţă de 3,28 milioane tineri). Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 105,8 (la 1 ianuarie 2016) la 108,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2017). Vârstă medie a populaţiei a fost de 41,1 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2016. Vârstă mediană a fost de 40,8 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 ianuarie 2016.
Îmbătrânirea populaţiei, se dato­rează, în primul rând scăderii natali­tăţii. Care natalitate a scăzut la rândul ei din cauza migraţiei (interne şi externe) dar şi a schimbării modului de viaţă, multe dintre femei punând în prim plan carieră şi amânând momen­tul aducerii pe lume a unui copil. Plecarea multor tineri din mediul rural către cel urban (migraţia internă) a aban­donat comportamentul demo­gra­fic tradiţional ţărănesc procreativ şi a trecut la un nou comportament de­mo­grafic, mult mai puţin procreativ. Astfel s-a produs o accentuare a îmbătrânirii demografice în mediul rural şi un decalaj între cele două medii.
Fenomenul de părăsire a ţării, în principal, de către populaţia tânără şi adultă (migraţia externă) care încerca astfel să obţină câştiguri mai mari pentru a avea o situaţie financiară care să-i permită o viaţă cât mai con­fortabilă a condus la accelerarea pro­cesului de îmbătrânire demografică.