Cel mai modern spital din Transilvania vine la Râmnicu Vâlcea


Reprezentanţii celui mai nou şi modern spital din Transilvania, Cli­ni­ca Poli­sano, deschis la Sibiu, îi invită pe lo­cuitorii din Râmnicu Vâlcea la o prezen­tare a serviciilor medicale de top oferite de noul spital şi de care vor putea bene­fi­cia şi vâlcenii.

În cursul zilei de joi, 30 mai, la Râmnicu Vâlcea, membri ai echipei noului Centru medical de Excelenţă din Sibiu vor prezenta detalii şi infor­ma­ţii pri­vind gama de servicii oferite în cadrul com­partimentelor (secţiilor) de radi­o­lo­gie/imagistică, obstetrică şi ginecologie (maternitate), cardiologie, chirurgie car­dio-vasculară şi toracică, oftalmologie, chirurgie estetică şi ge­ne­rală, urologie, ortopedie şi neuro­chi­rurgie.

Gravidele, viitorii pacienţi şi toţi cei in­teresaţi sunt aşteptaţi la această în­tâlnire, în trei sesiuni, de la orele 11:00, 14.00 şi 18:00, la Grand Hotel Sofianu, situat pe strada Ştirbei Vodă din Râmnicu Vâlcea.

Tradiţia serviciilor medicale ireproşabile

Spitalul Polisano de la Sibiu este cea mai recentă şi modernă investiţie în do­me­niul medical din România, realizată prin prisma celor 20 de ani de experienţă şi activitate remarcabilă a Clinicii Poli­sano. Renumele acestei instituţii este dat de o echipă medicală ultra-specializată, re­cunoscută prin calitatea ireproşabilă a ser­viciilor acordate, precum şi de teh­no­lo­gia de ultimă generaţie cu care sunt do­tate clinicile. Noul Spital Polisano este o noutate absolută pe piaţa serviciilor me­dicale din România, atât prin dotarea de excepţie, cât şi prin colaborările sta­bi­lite în premieră cu universităţi de me­dicină de prestigiu din Austria, Franţa şi Canada, dar şi prin acordurile încheiate cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi cu Spitalul Clinic Judeţean Sibiu.

Un spaţiu familial

Noua clădire a Clinicii Polisano a fost special concepută pentru a îngriji şi trata viitorii pacienţi într-un univers confortabil şi primitor. „Te vei simţi ca acasă” este şi slo­ganul cu care Spitalul Polisano le în­tâm­pină pe viitoarele mămici care ape­lează la serviciile Maternităţii de aici. Prin serviciile oferite inclusiv în cabinetele de obstetrică – ginecologie, Maternitatea Cli­nicii Polisano este alături de pacientele sale pe toata durata sarcinii, care va fi monitorizată cu ajutorul celor mai perfor­mante ecografe 3D şi 4D. Blocul de naşteri dispune de trei săli de naşteri ultra-securizate şi echipate cu aparatură de ultimă generaţie, iar viitoarele mămici pot opta în perioada de recuperare pentru rezerve cu unul sau două paturi, amenajate ”ca acasă”. La cerere, este permisă şi acomodarea tatălui în aceeaşi rezervă cu mama.

Secţia de neonatologie, comparti­mentul ATI neonatal şi departamentul ATI pentru mame sunt dotate şi amenajate la cele mai înalte standarde în domeniu. Maternitatea oferă şi posibilitatea asistării travaliului în apă, facilitând foarte mult confortul viitoarei mame.

În pachetul Standard al Maternităţii sunt oferite toate condiţiile şi serviciile unei sarcini şi naşteri în deplină siguranţă. Celelalte pachete, Superior şi VIP, oferă la cerere, servicii suplimentare pre şi postnatale. Din martie 2013, luna în care a fost deschisă Maternitatea din cadrul Spitalului Polisano, s-au născut în deplină siguranţă peste 60 de copii.

Cel mai modern Centru de imagistică medicală din ţară

Computer tomograful cu 128 de sec­ţiuni/rotaţie al noului Spital Polisano este cel mai performant din ţară, oferind cea mai bună rezoluţie pentru investigaţiile spe­cifice. De altfel, întreg Centrul de Exce­lenţă în imagistică medicală şi ra­dio­logie este dotat cu cele mai noi echi­pa­mente medicale capabile să diag­no­sti­cheze o gamă foarte largă de patologii. Este important de menţionat că aceste teh­nologii sunt completate de softuri de­dicate patologiei cerebrale sau cardio­vas­culare, astfel încât toţi medicii gene­ralişti sau specialişti vor putea reco­man­da pacienţilor o gamă completă de explorări imagistice necesară diagnosti­cu­lui oricărui tip de patologie.

Computer tomograful dentar exe­cută, practic, o reconstrucţie 3D la nivelul întregii feţe, rezultatele astfel obţinute având aplicabilitate şi în chirurgia maxilo-facială.

Aparatul RMN de ultimă generaţie este capabil să realizeze o paletă ima­gis­t­ică de înaltă rezoluţie, fiind unicul apa­rat de acest tip din România (Mag­neto Aero 1,5 Tesla cu gradient înalt). Acest gradient asigură o fidelitate înaltă a rezultatelor, ce pot fi astfel interpretate cu o foarte mare acurateţe. Secţia de me­dicină nucleară este dotată cu o gama-cameră capabilă să ofere toate posibilităţile diagnostice din acest domeniu.

O Clinică Europeană de Chirurgie Cardio-vasculară şi Toracică, în premieră în România

Şi în acest domeniu, Clinica Polisano a avut ca prioritate angajarea unei echipe medicale ultraperformante şi de înaltă ţinută profesională.

Condusă de dr. Victor Costache (fondator al Clinicii de Chirurgie Car­dia­că din Annecy, membru Titular al Cole­giului Francez de Chirurgie Cardiacă, fost şef de clinică al Serviciului de Chirurgie Cardiacă din Grenoble), noua Clinică oferă în premieră pacienţilor din România posibilitatea realizării tuturor tipurilor de intervenţii chirurgicale din patologia cardio-vasculară: bypass coronarian total arterial, înlocuiri şi plastii valvulare, chirurgia anevrismelor vaselor mari, asistenţă circulatorie, chirurgie valvulară hibridă, TAVI etc.

Dotarea este realizată în egală mă­sură după standardele Polisano, clinica fiind cea mai bine dotată din România şi este echipată în premieră cu cea mai modernă unitate de chirurgie cardiacă video-minim invazivă din Europa, fiind capabilă să realizeze intervenţii asistate de robot.

În cadrul clinicii funcţionează o secţie de Chirurgie Cardiacă Pediatrică condusă de dr. Manuel Chira, transferat de la Institutul Inimii din Cluj Napoca. În palmaresul acestui reputat specialist se află mai multe premiere naţionale în chirurgia cardio-vasculară pediatrică. O secţie de Chirurgie toracică în cadrul căreia activează dr. Andrei Bârsan, sub coordonarea Prof. Klepetko de la AKH Viena, oferă posibilitatea tratamentului chirurgical pentru întreaga patologie pulmonară oncologică şi neoncologică.

Competenţa serviciilor Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară este asigurată şi de Secţia de Anestezie Reanimare în care activează echipa d-nei dr. Sanda Negruţiu, un specialist experimentat, confirmat, transferat de la Institutul Inimii din Cluj alături de Jean Pierre Labadens, unul din aşii anesteziei în chirurgia cardiacă din Franţa (fondatorul Clinicii Tonkin din Lyon şi al GCS Chirurgie Cardiaque din Annecy).

Un loc special în cadrul clinicii îl ocupă echipa de consilieri/specialişti de renume, din care amintim în mod special pe Prof. Dr. Mircea Ioan Bârsan, fost şef al Institutului Inimii din Cluj, ce a supervizat acest proiect încă de la început, Prof. Gunther Laufer de la AKH Viena, Prof. Dominique Blin, fondatorul chirurgiei cardiace la Universitatea de Medicină din Grenoble, Prof. Olivier Chavanon, şef secţie chirurgie cardiacă la CHU Grenoble, dr. Eric Arnaud-Crozat, fondatorul Clinicii Belledone din Grenoble, Prof. François Dagenais, şeful secţiei de chirurgie cardiacă din Quebec City, Canada.

Obiectivul pentru anul 2014 al Clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară şi toracică este realizarea primelor transplanturi pulmonare în România şi implementarea unui program de transplant cardiac.

Cele mai noi metode de investigare în oftalmologie

În tratamentul afecţiunilor oftalmolo­gice, în serviciile ambulatorii ale noului Spi­tal Polisano se aplică cele mai noi metode de investigare în patologia de pol posterior (retinopatia diabetică şi degenerescenţa maculară), iar la nivelul polului anterior se poate obţine harta corneană necesară în diagnosticul astig­matismului şi keratoconului. Prin dotarea secţiei de oftalmologie cu cele mai noi şi moderne echipamente medicale – laser excimer, phacoemulsificator, microscop operator şi “femtosecond” – secţia de oftalmologie rezolvă întreaga patologie a cataractei, patologia corneei, glaucom, degenerescenţa maculară, fiind în dezvoltare şi chirurgia polului posterior şi transplantul cornean.

Secţia de ortopedie reuneşte o echi­pă de specialişti chirurgi ortopezi, cu nu­me­roase stagii de pregătire în ţări euro­pene, iar în Secţia de chirurgie toracică sunt asigurate cele mai complexe servicii chirurgicale. Prin dotarea blocului ope­ra­tor cu echipamente de telemedicină, spe­cialiştii Spitalului Polisano pot realiza transmiterea „în direct” a operaţiilor, astfel încât profesorii şi medicii din centrele universitare din străinătate – colaboratori ai Polisano – pot comunica în timp real cu echipa operatorie.

Schimburile de experienţă cu clinicile din Franţa au dus la crearea unei Secţii de urologie, coordonată de prof. Petit, şef al secţiei de urologie din Amiens, Fran­ţa, cu echipe deja formate, serviciile medi­cale oferite aici acoperind întreaga plajă patologică la un standard european.

Un spital complet

Acest nou şi modern spital vine în completarea primului spital privat din România înfiinţat în anul 2004 la Sibiu sub denumirea Centrul Medical Polisa­no, spital ce oferă în continuare posibi­li­ta­tea efectuării unei game largi de inter­venţii şi proceduri medicale de calitate în scop diagnostic şi / sau terapeutic, acoperind următoarele arii medicale: chirurgie generală, ORL, chirurgie oro-maxilo-facială, ginecologie, nefrologie, medicină internă, gastroenterologie, hematologie, oncologie.

Polisano reuneşte în Ambulatoriul Clinicilor de la Sibiu o ofertă medicală completă, care acoperă întregul palier de specialităţi medicale (35 specialităţi), în care îşi desfăşoară activitatea peste 160 medici specialişti cu o înaltă pregătire, profesionalism şi competenţă.

Partenerii noştri, medici specialişti din Europa şi America de Nord, cola­bo­rează şi pot fi în legătură directă cu echipa Spitalului Polisano prin interme­diul facilităţilor de telemedicină sau pe parcursul unor misiuni specifice, astfel se pot aborda şi rezolva în cadrul unui personal internaţional orice caz dificil din sfera cardio-vasculară, neurologică etc.

Spitalul Polisano dispune de şapte săli de operaţie de ultimă generaţie, dotate cu soluţii tehnice inexistente în alte spitale din România. Prin contractele de colaborare încheiate cu medici din Austria şi Franţa, pacienţii au acces la intervenţii chirurgicale efectuate în premieră în ţara noastră.

Dotările de vârf ale Clinicii oferă posibilitatea realizării unor intervenţii operatorii minim invazive, în neuro­chirurgie, de exemplu, prin endoscopie şi tehnica de navigaţie asistată prin RMN.

Dorinţa echipei Polisano este de a asigura populaţiei din România accesul la o gamă completă de servicii medicale la standarde europene, dar la preţuri româneşti.

Pentru a discuta şi afla mai multe despre serviciile şi prestaţiile de excepţie ale noului Spital European Polisano, locuitorii din Râmnicu Vâlcea sunt aşteptaţi joi, 30 mai 2013, de la orele 11.00, 14.00 sau 18.00, la Grand Hotel Sofianu, unde se vor putea întâlni cu reprezen­tanţi ai conducerii Clinicii şi cu medici specialişti.
 

http://clinicapolisano.ro/arhiva-stiri/114-eveniment-prezentare