Ce sprijin se acordă pentru irigații?


• a fost lansată versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru s M 4.3, componenta pentru infrastructura de irigații, pentru teritoriul național și pentru zona ITI – Delta Dunării, finanțată prin PNDR 2020

Sprijinul public pentru investițiile finanțate prin această submăsură este 100% nerambursabil și nu va depăși 1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP) sau 1.500.000 euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA – Stații de pompare a apei, SRP – Stații de repompare).
Ca urmare a modificării fișei submăsurii (sM) 4.3 din PNDR 2014-2020, a crescut suprafața acoperită cu sisteme de irigații viabile economic de la 823.130 hectare la 1,8 milioane hectare, conform studiului „Actualizarea strategiei investițiilor în sectorul irigațiilor”, valoare asumată la nivelul țării noastre în cadrul Anexei nr. 2 la H.G. 793/ 2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România.
Un element de noutate îl reprezintă faptul că proiectele de modernizare sunt eligibile dacă instalațiile de irigat sau elemente ale infrastructurii de irigații supuse modernizării fac parte dintr-un sistem de irigații care a fost activ în trecutul recent (2007 – 2016).
De asemenea, sunt eligibile investițiile în modernizarea sistemelor care au ca rezultat mărirea suprafeței nete irigate. Totodată, în sesiunea din acest an, vor putea depune proiecte pentru investiți în infrastructura secundară de irigații, derulate prin PNDR 2014-2020 și solicitanții care au depus astfel de proiecte în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR.
HG 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România a fost publicată în „Monitorul Oficial” 879/2016. Ministerul Agriculturii este instituția responsabilă cu realizarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. Prin programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii se urmărește adaptarea agriculturii la schimbările climatice şi diminuarea efectelor lor asupra producţiei agricole, precum şi asupra altor factori de mediu şi a populaţiei, prin reabilitarea infrastructurii de irigaţii.
Programul vizează, ca principal obiectiv, reabilitarea infrastruc­turii principale de irigaţii care va conduce la „creşterea suprafeţei funcţionale din suprafaţa viabilă și marginal viabilă economic” pentru irigaţii – la 70% în anul 2020 şi la 90% în anul 2030.
Ca obiectiv specific, se urmărește creşterea randamentului sta­ţiilor de bază şi repompare, eliminarea pierderilor de apă prin infi­l­traţie din canalele de irigaţii aparţinând domeniului public al statului şi eliminarea degradărilor apărute la construcţiile hidrotehnice.
Restabilirea capacităţilor existente de irigaţii reprezintă o măsură de bază pentru dezvoltarea sectorului agricol. Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii va conduce la creşterea randamentelor de funcţionare ale amenajărilor de irigaţii cu reflectare directă în reducerea tarifului pentru mia metri cubi de apă pompată, ceea ce va crea posibilităţi sporite fermierilor.
Unele staţii de punere sub presiune şi amenajări interioare de irigaţii se află în proprietatea sau în administrarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare reabilitate prin PNDR 2007-2013, măsura 125 a. Vor fi realizate lucrări de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii care vor urmări atât reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care alimentează staţiile de punere sub presiune reabilitate prin PNDR 2007-2013, măsura 125 a, cât și reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care alimentează staţiile de punere sub presiune asupra cărora se va interveni prin PNDR 2014-2020, submăsura 4.3 sau reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care alimentează staţiile de punere sub presiune din amenajări în care nu s-au constituit organizaţii de îmbunătăţiri funciare.
Într-o primă etapă are să fie reabilitată infrastructura principală de irigaţii din 40 de amenajări aparţinând domeniului public al statului în suprafaţă de 1.317.042 ha, în a doua etapă de reabilitare vor fi cuprinse 37 de amenajări declarate viabile în urma studiului „Actualizarea strategiei investiţiilor în sectorul irigaţiilor”, în vreme ce etapa a treia de reabilitare are să includă nouă amenajări viabile de irigaţii, în suprafaţă de 199.810 ha.
În cele trei etape vor fi supuse acţiunii de reabilitare multiple obiective de irigații printre care: staţii de pompare de bază – inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aducţiune/distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune, construcţii hidrotehnice.
Va fi reabilitată o suprafaţă totală de 2.006.941 ha din 86 amenajări de irigaţii viabile care includ următoarele obiective: 110 staţii de pompare de bază, 137 staţii de repompare, 2.525 m conducte de refulare, 1.997.481 m canale de aducţiune, 2.885.073 m canale de distribuţie şi 4.995 construcţii hidrotehnice.
Potrivit ultimelor noutăți din contabilitate, sursa de finanţare a investiţiilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii o reprezintă bugetul de stat. Ca efecte macroeconomice, investiţiile în reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii vor determina obţinerea unui spor de venit net comparativ cu situaţia anterioară reabilitării, ca urmare a îmbunătăţirii productivităţii terenurilor, la îmbunătăţirea structurii planului de cultură, precum și la sporirea producţiei medii la hectar. Problemele cele mai grave ce survin la sistemele de irigaţii sunt eficienţa hidraulică diminuată, prețul ridicat al energiei electrice pentru sistemele bazate pe pompare și tarifele crescute ale apei de consum.