Biserica Gruşetu, resfinţită după 210 ani


După 210 ani de la ctitorie, Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” de la Gruşetu-Costeşti a fost restaurată şi resfinţită. Biserica din lemn este monument istoric şi a fost ridicată prin strădania arhimandritului Costandie, stareţul Mănăstirii Bistriţa, cu binecuvântarea episcopului Nectarie al Râmnicului. Ansamblul ridicat în perioada 1799-1801 se compune din biserica de lemn şi turnul clopotniţă din zid. Clopotniţa a fost construită în anul 1840 şi are următoarea inscripţie: „În zilele luminatului nostru Domn Alexandru Ghica Voievod s-a făcut această sfântă clopotniţă prin osârdia şi cheltuiala preoţilor şi enoriaşilor acestei Sfinte biserici şi a altora iubitori de Dumnezeu, amin, 1840, iulie, 1”. Din 15 august 1937, biserica a fost scoasă din cult, fapt ce a contribuit la degradarea acesteia.biserica-Grusetu Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea a emis, în iunie 2006, avizul pentru următoarele lucrări de restaurare: consoli­darea şi restaurarea turnului-clopotniţă (subzidire generală, refacerea planşeului, şarpantei şi a tâmplăriei, a tencuielii exterioare asistate de un pictor restaurator, trotuare, tratament împotriva atacului biologic şi ignifugare) şi a bisericii (refacerea fundaţiilor din beton, refacerea elevaţiilor de piatră, a scărilor, înlocuirea scărilor şi a elementelor de lemn, refacerea acoperişului de şiţă, a pardoselilor, trotuar, ignifugare), după proiectele realizate de arhitecţii Aurel Botez şi Iulian Cămui. Monumentul istoric a intrat într-un program de salvare a bisericilor de lemn din ţară finanţat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Primele lucrări s-au executat la turnul clopotniţă începând cu anul 2006, iar din anul 2008 s-a trecut la restaurarea bisericii, de către o firmă condusă de ing. Ion Stătică. „La 210 ani de la ctitorire, mica bisericuţă de la Gruşetu a primit lumina preînnoirii pentru ca liniştea celor ce au ridicat-o să fie în veci spre slava şi închinăciunea Domnului Dumnezeu şi pentru a fi folositoare locuitorilor ce stau de veacuri la umbra Bistriţei şi Arnotei precum şi a pelerinului ce va să fie prin aceste locuri” a spus Florin Epure, directorul Culturii şi Patrimoniului.