Atenție! Care este oferta educațională gratuită a Armatei pentru anul școlar 2019/2020?


Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar județean Vâlcea, activitatea de recrutare a tinerilor – băieţi şi fete, absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau viitori absolvenţi ai învăţământului liceal, precum și a absolvenților instituțiilor de învățământ superior cu diplomă de licență, în vederea participării la cursurile de formare a ofițerilor și subofițerilor pe filiera indirectă, precum și pentru formarea maiștrilor militari și subofițerilor în activitate pe filiera directă, în instituţiile militare de învăţământ. Pentru anul de învăţământ 2019/ 2020, MApN vine cu o ofertă educaţională generoasă:
• 681 de locuri pentru cursurile de formare a subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă (Secția de Instruire și Perfecționare Medico-Militară Sibiu, specialitatea sanitar, 74 de locuri. Termen limită pentru recrutare: 07.06.2019, selecția candidaților se va desfășura în perioada 20.05-13.08.2019 iar prezentarea candidaților pentru admitere: 27.08.2019, între orele 16.00-19.00; Centrul de Instruire pentru Muzici Militare București, specialitatea muzici militare, 40 de locuri. Termen limită pentru recrutare: 04.06.2019, selecția candidaților se va desfășura în perioada 20.05-09.08.2019 iar prezentarea candidaților pentru admitere: 25.08.2019, până la ora 20.00; Școala de Aplicație pentru Logistică ”General Constantin Zaharia” Chitila, specialitatea construcții, 24 de locuri. Termen limită pentru recrutare: 31.05.2019, selecția candidaților se va desfășura în perioada 20.05-12.07.2019 iar prezentarea candidaților pentru admitere: 29.07.2019, între orele 07.00-09.00; Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Forțele Terestre ”Basarab I” Pitești, 350 de locuri, pentru specializările: auto și mecanic conductor TAB – 26 locuri, comandant și mecanic conductor tancuri și autotunuri – 20 de locuri, geniu – 48 de locuri, administrație 5 locuri, cercetare – 35 de locuri, apărare CBRN – 20 de locuri, cercetare CBRN – 5 locuri, infanterie – 77 de locuri, artilerie și rachete – 58 de locuri, informații militare – 10 locuri, poliție militară – 36 de locuri. Termen limită pentru recrutare: 12.07.2019, selecția candidaților se va desfășura în perioada 10.06-15.10.2019 iar prezentarea candidaților pentru admitere: 06.11.2019, până la ora 14.00; Școala de Aplicație pentru Operații Speciale Vlădeni (Brașov), pentru specializarea forțe speciale, 40 de locuri. Termen limită pentru recrutare: 07.06.2019, selecția candidaților se va desfășura în perioada 20.05-13.08.2019 iar prezentarea candidaților pentru admitere: 02.09.2019, între orele 16.00-18.00; Școala de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informațiilor și Apărare Cibernetică Sibiu, pentru specializarea comunicații, 103 locuri. Termen limită pentru recrutare: 13.06.2019, selecția candidaților se va desfășura în perioada 27.05-30.08.2019 iar prezentarea candidaților pentru admitere: 15.09.2019, până la ora 20.00; Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțele Aeriene ”Traian Vuia” Boboc (Buzău), 60 de locuri, pentru specializarea rachete și artilerie antiaeriană. Termen limită pentru recrutare: 09.08.2019, selecția candidaților se va desfășura în perioada 15.07-29.11.2019 iar prezentarea candidaților pentru admitere: 12.01.2020, până la ora 17.00).
Se primesc candidaţi din rândul civililor și subofițerilor în rezervă cu respectarea următoarelor criterii specifice de recrutare: – cel mult 40 de ani împliniți în anul 2019; – cel puțin absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; – permis de conducere auto, categoriile B și C pentru armele AUTO, GENIU, TANCURI; – pentru serviciul MEDICAL să fie absolvenți ai învățământului de specialitate, cu certificat/diplomă și posesori ai certificatului de membru al OAMGMAMR.
Se primesc, de asemenea, și candidați din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate, cu respectarea următoarelor criterii specifice de recrutare: – cel mult 45 de ani împliniți la data acordării gradului; – cel puțin absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; – să fie confirmați în arma sau serviciul militar pentru care candidează, cu excepția celor care candidează pentru serviciile MEDICAL și MUZICI MILITARE, armele AUTO, GENIU și TANCURI; – permis de conducere auto categoriile B și C pentru armele AUTO, GENIU, TANCURI; – pentru serviciul MEDICAL să fie absolvenți ai învățământului de specialitate, cu certificat/diplomă și posesori ai certificatului de membru al OAMGMAMR; – cel puțin 3 ani de vechime în serviciu calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare; – calificativul ”Foarte bun” în ultimul an.
• 109 de locuri pentru cursurile de formare a ofițerilor în activitate, pe filiera indirectă: Centrul de Pregătire a Cadrelor Militare în Domeniul Educației Fizice și Sportului în Armată București, specialitatea educație fizică, 13 locuri. Termen limită pentru recrutare: 31.05.2019, selecția candidaților se va desfășura în perioada 20.05-19.07.2019 iar prezentarea candidaților pentru admitere: 31.07.2019, până la ora 09.00; Școala de Aplicație pentru Logistică ”General Constantin Zaharia” Chitila, specializările: management financiar-contabil – 17 locuri, justiție militară – 11 locuri, construcții 15 locuri, psihologie – 8 locuri, intendență – 20 de locuri. Termen limită pentru recrutare: 31.05.2019, selecția candidaților se va desfășura în perioada 06.05-12.07.2019 iar prezentarea candidaților pentru admitere: 22.07.2019, până la ora 09.00; Institutul Medico-Militar București, 5 locuri, pentru specializarea medicină generală. Termen limită pentru recrutare: 28.06.2019, selecția candidaților se va desfășura în perioada 10.06-06.09.2019 iar prezentarea candidaților pentru admitere: 23.09.2019, între orele 08.00-09.30; Școala de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informațiilor și Apărare Cibernetică Sibiu, pentru specializarea inginer de sistem și echipamente informatice și automatizarea conducerii organizațiilor militare, 20 locuri. Termen limită pentru recrutare: 28.06.2019, selecția candidaților se va desfășura în perioada 10.06-06.09.2019 iar prezentarea candidaților pentru admitere: 22.09.2019, până la ora 20.00.
Criterii specifice de recrutare: – cel mult 40 de ani împliniți în anul 2019 pentru civili și ofițerii în rezervă sau cel mult 35 de ani pentru subofițerii/maiștrii militară în activitate, împliniți la data acordării gradului; – absolvirea studiilor universitare civile de licență, în domeniile și specializările cerute; – maiștrii militari și subofițerii în activitate pot fi licențiați în orice domeniu (cu excepția specialității financiar-contabil), dacă sunt confirmați sau și-au desfășurat activitatea cel puțin 3 ani în arma pentru care candidează; – pentru specialitățile militare psihologie și medicină generală este necesară și deținerea atestatului de liberă practică; – maiștrii militari și subofițerii în activitate trebuie să aibă cel puțin 3 ani vechime în serviciu până la data începerii cursului de formare ca ofițer, precum și cel puțin calificativul ”Foarte bun” în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani.
• 678 de locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari, alcătuit din: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti, 2 ani – 145 de locuri; Termen limită pentru recrutarea candidaților: 15.05.2019; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Sat Boboc, 2 ani, jud. Buzău – 245 locuri; Termen limită pentru recrutarea candidaților: 29.05.2019; Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu”, Constanţa, 2 ani – 120 locuri. Termen limită pentru recrutarea candidaților: 24.04.2019; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri Comunicații, Tehnologia Informațiilor și Apărare Cibernetică Sibiu, 2 ani – 168 de locuri; Termen limită pentru recrutarea candidaților: 15.05.2019.
Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 30 de ani împliniţi în cursul acestui an. Un procentaj de de cel mult 25% din numărul de locuri este rezervat absolvenților din acest an ai colegiilor naționale militare.
399 locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a subofiţerilor, alcătuit: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti, 1 an – 263 locuri; Termen limită pentru recrutarea candidaților: 12.06.2019; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău, 1 an – 76 locuri; Termen limită pentru recrutarea candidaților: 04.06.2019; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri Comunicații, Tehnologia Informațiilor și Apărare Cibernetică Sibiu 1 an – 60 locuri, arma comunicații; Termen limită pentru recrutarea candidaților: 12.06.2019.
Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 35 de ani împliniţi în cursul acestui an iar dacă sunt soldați și gradați profesioniști în activitate trebuie să aibă cel puțin 2 ani vechime în serviciu calculată de la data absolvirii programului de instruire și până la data organizării concursului de admitere precum și calificativul cel puțin ”Bun” în ultimii 2 ani.
Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ. Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape: prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Vâlcea; efectuarea unui examen medical la Spitalul Militar de Urgență ”Ion Jianu” Pitești; definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Vâlcea; susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi de evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Alba Iulia; participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ. Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Vâlcea, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Vâlcea, situat în Râmnicu Vâlcea, strada M.V. Popescu, nr. 8, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30-16.30, marţi între orele 08.30-18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0250733985, interior 117. Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro.