Atenție, absolvenți! Nu săriți peste cele 60 de zile de la data absolvirii, aveți dreptul la șomaj


Conform unui comunicat de presă transmis de către AJOFM, absolvenții pot obține indemnizație de șomaj, dacă, în termen de 60 de zile de la absolvire, s-au înregistrat la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă din care aceștia fac parte. Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni. Acesta este o sumă fixă, se acordă lunar în următoarele condiții: la expirarea perioadei de 60 de zile de la absolvire, în care deponenții nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă, sau la data absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap. Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

Mai mult, indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii. Se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită, iar cuantumul acesteia reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei).

Alte servicii oferite absolvenților care se înscriu la agențiile de ocupare, după cum am anunțat și în alte articole anterioare, sunt: informarea şi consilierea profesională, medierea pentru identificarea unui loc de muncă și formare profesională gratuită. În luna iunie 2013, în județul Vâlcea s-au înregistrat 3.970 absolvenți, dintre care 3.404 persoane provin din învățământul liceal și post-liceal, 466 din învățământul primar, gimnazial si profesional, iar 100 persoane provin din învățământul universitar. Până la data prezentului comunicat, în luna iulie 2013, la nivel naţional s-au înregistrat 17.501 absolvenți, dintre care 16.297 provin din învățământul liceal și post-liceal, 364 din învățământul primar, gimnazial și profesional, iar 840 persoane din învățământul universitar. În judeţul Vâlcea, în perioada 31 mai – 22 iulie, au fost înregistraţi 1.144 de absolvenţi care şi-au depus dosarele la AJOFM.