Astăzi, Salonul Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”, aflat la a VII-a ediție, inaugurează ZILELE RÂMNICULUI


• timp de cinci zile, Râmnicul nostru va fi gazda a peste 40 de profesori universitari, scriitori, editori, artiști plastici și muzicieni din țară și de peste hotare

Asociația Culturală „Curierul de Vâlcea”, Arhiepiscopia Râmnicului, Consiliul Local și Primăria munici­piului Râmnicu Vâlcea, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu și Primăria comunei Prundeni organizează, în perioada 15-19 mai, cu Binecuvântarea ÎPS Părinte Arhiepiscop Dr. Varsanufie al Râmnicului, Salonul Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”, ediția a VII-a și Festivalul Cărții la Râmnic, ediția a IV-a.

În rândurile următoare vă invităm să descoperiți programul complet al manifestărilor culturale:

Luni, 15 mai

• Ora 14.00, în Sala Consiliului Județean Vâlcea: Deschiderea festivă
Cuvânt de înțelepciune al ÎPS Părinte Arhiepiscop al Râmnicului, Dr. Varsanufie Gogescu;
Cuvânt de salut din partea Acad. Mihai Cimpoi, președinte de onoare al Salonului Național;
Cuvinte de salut din partea Prefecturii Vâlcea, Consiliului Județean, edililor municipiului Rm. Vâlcea și comunei Prundeni;
Cuvântul scriitorului Ioan Radu Văcărescu, președintele Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din Ro­mânia
• GALA PREMIILOR „Cerurile Oltului”
Decernarea Marelui Premiu pen­tru Cultură „Prof. univ. dr. ing. Pom­piliu Manea”, a Trofeului „Ce­ru­rile Oltului” pentru OPERA OMNIA 2017 și a Trofeului „Cerurile Oltului” pentru literatură și artă plastică.
Decernarea Diplomei de Exce­lență și a Trofeului Grupului Cultural Inspirescu-Cervantes din Satu Mare.
• Concert extraordinar cu parti­ciparea tenorului Romeo Saleno. Îm­preună cu soția sa, Julia Saleno, formează primul cuplu Pop-Opera din lume. Au evoluat pe mari scene din Europa, Australia și Statele Unite ale Americii (Las Vegas, New York, Miami, Los Angeles, Washington)
• Ora 18.00: Galeria de Artă ARTEX
Vernisajul expoziției „Artiști bucu­reșteni” cu participarea preșe­din­telui Uniunii Artiștilor Plastici din Ro­mânia, Petru Lucaci și a pre­șe­dintelui Filialei de Pictură București a UAP, Marius Barb. Pe simeze: 41 de artiști plastici din capitală.

Marți, 16 mai

• Între 10.00 – 10.45: Sala de con­ferințe a Bibliotecii Județene „An­tim Ivireanul”: Deschiderea Sa­lo­­­nului Cărții la Râmnic, ediția a IV-a.
Salut din partea Președintelui de onoare al Festivalului Cărții, Acad. Vasile Tărâțeanu;
Vor expune cărți în standurile de la parterul Bibliotecii Județene editurile: Antim Ivireanul (Râmnicu Vâlcea), Praxis (Arhiepiscopia Râm­ni­cului), Tipo Moldova (Iași), Singur (Târgoviște), Ștef (Drobeta Turnu Severin), Betta (București), Semne (București), Fundația Golescu (București), Rawex Coms (București), Inspirescu (Satu Mare), Zodia Fecioarei (Pitești), Mircea cel Bătrân (Băile Olănești).
• 10.45 – 11.45: Poeți în recital: Passionaria Stoicescu, Nicolae Dan Fruntelată, George Călin, George Terziu, Felix Sima.
• Între orele 12.00 – 14.15: Reviste în Agora: Martyria (Revistă de teologie și spiritualitate ortodoxă editată de Arhiepiscopia Râmni­cului), Rotonda valahă (Râmnicu Vâlcea), Destine Literare (Montreal-Canada), Euphorion (Sibiu), Curtea de la Argeș, Bucureștiul literar și artistic, Cervantes (Satu Mare), Sud (Bolintin Vale), Cafeneaua literară (Pitești), Apollon (Urziceni), Arca lui Noe (Drobeta Turnu Severin), Sin­gur (Târgoviște), Portal-Măiastra (Târgu Jiu), Pro Saeculum (Foc­șani), Periscop (București), Arena literară (București), Itaca (Dublin – Irlanda), Cultura vâlceană, Poves­tea vorbei și Seniorii (Râmnicu Vâlcea)
• Ora 15.45: Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”: Vernisajul Expoziției de tapiserie „Ave Maria!”, cu lucrări ale artistei plastice Lia-Maria Andreiță, scriitor și diplomat (București).
• Ora 17.30: Muzeul de Artă „Casa Simian”: Vernisajul expoziției de pictură „Sânziene” cu lucrări ale artistei plastice Dalia Bialcovski (București).

Miercuri, 17 mai

• Sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, între orele 9.30 – 12.30: Maratonul căr­ților (prima parte). Moderator: Nico­lae Dan Fruntelată. Participă la „ma­raton” scriitorii: Lia-Maria An­dreiță, Ion Andreiță, Florentin Po­pescu, Denisa Udroiu, Alex Cetă­țeanu, Constantin Argeșanu, Cor­neliu Zeană, Elena Dican, Lucian Gruia, Emilia Dănescu, Mihai An­tonescu, Dragon Nedelcu, Ana Calina Garaș, Nicolaie Dincă, Ni­colae Dragoș, Ilie Gorjan, Ioan Barbu, Ion C. Ștefan, Victoria Mi­lescu, George Voica, C. Ionițescu, Daniela Ionițescu.
• Lansarea volumului „11 pentru Vâlcea” – antologie literară apărută sub egida Editurii Inspirescu din Satu Mare.
• Moment liric: Daniela Vasi­loschi, Ilie Gorjan, Filoteea Barbu Stoian.
• Între orele 11.30 – 13.30: Cole­giul Economic Râmnicu Vâlcea: Sim­pozion Național cu tema: „Scri­i­torul și comunitatea”, cu partici­parea scriitorilor: George Călin, Am­basador cultural Convenția ONU – Geneva; Prof. univ. dr. Anca Sîr­ghie; Prof. univ. dr. Vasile Szolga. Moderator: Prof. dr. Ion Predescu.
• Între orele 12.30 – 14.00: Sim­pozionul „Brâncuși – cioplitorul în duh”, cu participarea brâncușiolo­gi­lor Prof. univ. dr. Ion Mocioi (Târgu Jiu), Prof. univ. dr. Moise Bojincă (Târgu Jiu) și Prof. Ștefan I. Stăiculescu (comuna Nicolae Bălcescu – Vâlcea).
• Între orele 15.30 – 18.30: Sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”: Maratonul cărților (partea a doua). Moderator: Floren­tin Popescu. Participă la „maraton” scriitorii: Maria Șalaru (Chișinău), Ion Drăghici, George V. Precup, Sergiu Ștefan Gorjan, Filoteea Barbu Stoian, Yusuf Mermin, Eliza Roha, Emil Lungeanu, Șerban Codrin, Gabriela Banu, Vasian Mircescu, Felix Sima, Anca Sîrghie, Victoria Pătrașcu, Corneliu Irod, George Terziu, Vasile Szolga, Ro­manița Maria Ștențel, Mihai Hafia Traista.
• Lansarea volumului „Poezia turcă” – antologie apărută sub egida Editurii Betta.
• Moment liric: Ioan Radu Văcărescu, Doru Moțoc, Victoria Milescu, Nicolaie Dincă.
• Ora 19.00: Teatrul „Anton Pann” – Sala mică: Vizionarea piesei de teatru „Crize” de Mihai Ignat, în regia lui Bogdan Tudor – Pelerin.

Joi, 18 mai

Plecarea din Râmnicu Vâlcea spre Horezu la ora 9.30
• Între orele 12.00 – 15.00 – Casa de Cultură Horezu: „Scriitori în Patria ceramicii românești ”
• Cuvânt de salut din partea primarului orașului Horezu, Nicolae Sărdărescu
• Poeți în recital: Nicolae Dan Fruntelată, Ion Andreiță, Passio­naria Stoicescu, Corneliu Irod, Mihai Hafia Traista, Alex Cetățeanu, Emilia Dănescu, Mihai Antonescu, Ion C. Ștefan
• Lansarea volumului „Cera­mica” de Prof. univ. Radu Adrian, sculptor
• Lansarea colecției omagiale „Urme de lumină” – trei CD-uri („Te port în mine”, „Luminile iubirii” și „Ce-i dragostea”) și un DVD – „Miresme de rai”. Lansările sunt urmate de o sesiune de autografe.
• Spectacolul extraordinar „MIRESME DE RAI” cu participarea actriței Manuela Golescu și a proto­psalt Dimitrie Voicescu (București).
Spectacolul „MIRESME DE RAI”, prin frumuseţea şi emoţia pe care le transmite, este o invitaţie de a fi mai buni şi mai frumoşi sufle­teşte, de a permite să coboare în noi HARUL DUHULUI SFÂNT şi de a ne întâlni, în fiecare clipă a vieţii noastre, cu Bunul DUMNEZEU.
Textele prezente în spectacol au o trăire înaltă, pentru că aparţin unor mari trăitori, precum poeta Zorica Laţcu, devenită Maica Teodosia datorită duhovnicului său, Părintele ARSENIE BOCA, ce i-a transmis, ucenicei sale, harul creaţiei de geniu în vers, plecând de la învăţătura athonită. Modera­tor: Constantin Iovan, directorul Casei de Cultură din Horezu.
• La întoarcere: Popas de rugăciune la Mânăstirea Arnota.

Vineri, 19 mai

Plecarea din Râmnicu Vâlcea în pelerinaj la ora 10.00
• 2017 a fost declarat de Sfântul Sinod „An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”.
Pentru cinstirea Anului omagial, manifestările ediției a VII-a a Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” se încheie cu pelerinajul „Pe urmele credinței ortodoxe străbune” în mânăstiri vâlcene: Antim, Dintr-un Lemn, Surpatele și Govora.
Bine ați venit, dragi oaspeți, în orașul binecuvântat de Mircea cel Bătrân!