Asistenții medicali și munca lor, pas cu pas – eliberarea avizelor de liberă practică pe anul 2022


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea – având ca partener media ziarul Curierul de Vâlcea, și-a propus să vină, în sprijinul cadrelor de mai sus, cu o serie de informații din legile și regulamentele pe care fiecare dintre aceștia trebuie să le respecte, pentru a-și exercita corect și în folosul oamenilor profesia aleasă. Așadar, în paginile tipărite, precum si pe site-ul www.curierul.ro vor apărea informații legislative sau noutăți în domeniul în care asistenții își desfășoară activitatea. Astăzi vom vorbi despre ELIBERAREA AVIZELOR DE LIBERĂ PRACTICĂ PE ANUL 2022.

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

Vă aducem la cunostinta faptul ca, incepand cu data de 1 octombrie 2021, OAMGMAMR – Filiala Valcea va incepe eliberarea Avizelor de libera practica pe anul 2022, pentru asistentii medicali, in baza Hotararii nr. 5/11.03.2020 emisa de Consiliul National al OAMGMAMR.
Avizul anual se elibereaza la cerere, la data inceperii activitatii profesionale sau in ultimul trimestru al anului in curs, în baza următoarelor documente:
1.Cerere eliberare Aviz de libera practică;
2.Copie BI/CI;
3.Certificat de membru OAMGMAMR;
4.Asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala valabila pentru anul calendaristic pentru care se solicita avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevazuta legal pentru locul de munca in care solicitantul exercita profesia de asistent medical/moasa (10.000 euro – unitati cu paturi: spitale, servicii de ambulanta, unitati primiri urgent; 4000 euro – cabinete, ambulatorii, CMI-uri, laboratoare etc; 2.000 euro – asistenti medicali de farmacie, asistentii medicali de igiena si sanatate publica, asistenti care isi desfasoara activitatea in institute, sectii de medicina legala;
5.Raport per salariat extras din Revisal de la angajator, aflat in termen de valabilitate (7 zile de la emitere), cu semnatura si stampila, insotit de fluturas de salariu/adeverinta de salariat, pentru asistentii medicali la care angajatorul retine sau, dupa caz, nu retine pe stat cotizatia de membru;
6.Plata cotizatiei la zi, inclusiv anul 2022 (cu exceptia asistentilor care fac dovada retinerii acesteia pe statul de plata). Calculul cotizatiei se va face raportat la salariul inregistrat in Raportul per salariat extras din Revisal, la Cec Bank Valcea, pe baza unei delegatii emise de Filiala;
7.Realizarea numarului de credite prevazut de legislatia in vigoare (30 de credite/an, daca s-a lucrat 6 luni sau mai mult de 6 luni intr-un an calendaristic.

FOARTE IMPORTANT
Conform Hotararii nr. 5/11.03.2020 emisa de Consiliul National al OAMGMAMR, asistentilor medicali, care la data solicitarii (transmiterii pe mail), nu indeplinesc conditiile prevazute de lege si celor care solicita avizul dupa data de 31 decembrie 2021, eliberarea avizului pentru anul 2022, se va face cu valabilitate doar de la data solicitarii (transmiterii pe mail) si a indeplinirii tuturor cerintelor legale.
Raspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa sau asistent medical fara aviz anual, revine atat membrului OAMGMAMR in cauza, cat si angajatorului.
NOTA: AVIZELE SE ELIBEREAZA IN ORDINEA TRANSMITERII PE MAIL, A DOCUMENTELOR, LA O.A.M.G.M.A.M.R. – FILIALA VALCEA (oammrvalcea@yahoo.com).