ASE a suplimentat numărul de locuri scoase la concurs la programele de licenţă


Senatul Academiei de Studii Economice (ASE) a decis suplimentarea numă­rului locurilor scoase la concurs la programele de licenţă, forma de finanţare cu taxă, cu 699 de locuri. Astfel, ASE a scos în prima sesiune şi va scoa­te şi în cea de-a doua 5.650 de locuri, în total, atât la buget cât şi la locu­rile cu taxă. Iniţial au fost aprobate 4.951 de locuri la buget şi taxă. Senatul ASE precizează că totodată, numărul total de locuri scoase la concurs este mai mic decât capacitatea maximă de şcolarizare acreditată sau autorizată de ARACIS.

Astfel, la Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine numărul de locuri a fost suplimentat de la 407 la 435, la Facultatea de cibernetică de la 551 la 800, la Facultatea de Comerţ de la 463 la 500, la Contabilitate şi informatică de gestiune de la 552 la 600, la Facultatea de economie agroalimentară şi a mediului de la 312 la 335. De asemenea, au fost suplimentate locurile la Facultatea de economie de la 313 la 370, la Facultatea de finanţe, asigurări, bănci şi burse de valori de la 558 la 600, la Facultatea de management de la 553 la 600, la Facultatea de marketing de la 398 la 500, la Facultatea de relaţii economice internaţionale de la 521 la 560. Numărul de locuri a fost suplimentat şi la Facultatea de administraţie şi management public de la 323 la 350.