Amenzi de până la 30.000 de lei pentru transportul ilegal de porci vii


Directorul executiv al Direcției Agricole Vâlcea reamintește că trans­portul de porcine vii, fără certi­fi­cat sanitar-veterinar de sănătate şi formular de mişcare, se pedep­seşte cu amendă între 20.000 de lei şi 30.000 de lei, potrivit unei hotărâri de guvern pentru apro­ba­rea Programu­lui de acţiuni de con­trol al bolilor la animale pentru anul 2011, publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial. „Cu aceleaşi sume vor fi amen­date şi fermele care nu au prevăzute locuri spe­ciale de depo­zitare temporară a sui­nelor moarte ca urmare a bolilor specifice. De ase­menea, medicii veterinari împuter­niciţi să ia măsuri împotriva pestei porcine, care încalcă procedurile în domeniu, vor fi amendaţi cu sume cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei”, averti­zează Florel Bădele.